Mariëtte Hingstman

Onderzoeker, GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Evenement

  MATERIALEN

  Video: Het verbeteren van onderwijskansen met Success for All

  Groningen 2020

  Downloads

  Mariëtte Hingstman, Marij Veldman & Roel Bosker – Het verbeteren van onderwijskansen met Success for All

  Presentatie slides – Groningen 2020

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Het verbeteren van onderwijskansen met Success for All

  Samen met Marij Veldman en Roel Bosker

  De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gaat achteruit en de kansenongelijkheid neemt toe. Daarom is besloten een Nederlandse versie te ontwikkelen van het programma Success for All (SfA), dat oorspronkelijk is ontwikkeld in de V.S. door Robert Slavin en Nancy Madden. SfA is veelvuldig onderzocht d.m.v. (quasi-)experimentele studies en effectief gebleken in het verbeteren van leesvaardigheden. Verschillende evidence-based aanpakken worden gecombineerd: dagelijkse taallessen van 90 minuten waarin directe instructie en samenwerkend leren een belangrijke rol spelen, flexibel hergroeperen, tutoring voor zwakke lezers, regelmatige toetsing, samenwerking met ouders en professionalisering van leerkrachten. Sinds 2015 hebben verschillende Groningse basisscholen met SfA gewerkt. In 2019 is de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland gestart, waarin aanpakken uit SfA beschikbaar worden gemaakt voor meer basisscholen. In de sessie worden onderzoeksresultaten en ‘lessons learned’ gedeeld.

  BIO

  Mariëtte Hingstman is als onderzoeker werkzaam bij GION Onderwijs/Onderzoek. Zij zoekt graag naar effectieve manieren om leer- en gedragsproblemen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. Op dit moment rondt Mariëtte haar promotie-onderzoek naar Success for All (SfA) af. In haar onderzoek wordt beschreven hoe onderdelen van SfA worden geïmplementeerd en wat de effecten van het programma zijn op de leerprestaties en op het gedrag van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor haar onderzoek heeft zij ook 3 maanden in de V.S. doorgebracht, om samen te werken met Robert Slavin en om SfA-scholen in de V.S. te bezoeken. Zij is tevens betrokken bij de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland.

  Marij Veldman is als onderzoeker werkzaam bij GION onderwijs/onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel zit ze in de afrondende fase van haar promotieonderzoek gericht op samenwerkend leren binnen het Success for All (SfA) programma. SfA is een programma voor basisscholen waarin verschillende evidence-based aanpakken geïntegreerd worden ter verbetering van de onderwijskansen van alle leerlingen. Naast samenwerkend leren wordt er bijvoorbeeld ook ingezet op tutoring en ouderbetrokkenheid. Vanaf september 2020 neemt Marij de coördinatie van de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland op zich, waarbinnen nog meer scholen zullen gaan werken met de aanpakken uit het SfA programma.

  Roel Bosker is als hoogleraar Onderwijswetenschappen en directeur van GION onderwijs/onderzoek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op een onderzoek naar de rol van scholen bij kansenongelijkheid, publiceerde over effectieve scholen, en daarbij o.a. over wanneer welke vormen van differentiatie doeltreffend zijn. Sinds 2015 leidt hij de omzetting van het Amerikaanse Success for All programma, een evidence based aanpak met name voor scholen in achterstandssituaties, en hij is betrokken bij de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland. Hij was zeven jaar kroonlid van de Onderwijsraad.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte van onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.

  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.