Project omschrijving

Mariëtte Hingstman

Onderzoeker, GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Evenement

Marij Veldman

Onderzoeker, GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Roel Bosker

Hoogleraar Onderwijswetenschappen, GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

SESSIE

Het verbeteren van onderwijskansen met Success for All 

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gaat achteruit en de
kansenongelijkheid neemt toe. Daarom is besloten een Nederlandse versie
te ontwikkelen van het programma Success for All (SfA), dat
oorspronkelijk is ontwikkeld in de V.S. door Robert Slavin en Nancy
Madden. SfA is veelvuldig onderzocht d.m.v. (quasi-)experimentele
studies en effectief gebleken in het verbeteren van leesvaardigheden.
Verschillende evidence-based aanpakken worden gecombineerd: dagelijkse
taallessen van 90 minuten waarin directe instructie en samenwerkend
leren een belangrijke rol spelen, flexibel hergroeperen, tutoring voor
zwakke lezers, regelmatige toetsing, samenwerking met ouders en
professionalisering van leerkrachten. Sinds 2015 hebben verschillende
Groningse basisscholen met SfA gewerkt. In 2019 is de Onderwijskansen
Werkplaats Noord-Nederland gestart, waarin aanpakken uit SfA beschikbaar
worden gemaakt voor meer basisscholen. In de sessie worden
onderzoeksresultaten en ‘lessons learned’ gedeeld.

BIO

Marij Veldman is als onderzoeker werkzaam bij GION onderwijs/onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel zit ze in de afrondende fase van haar promotieonderzoek gericht op samenwerkend leren binnen het Success for All (SfA) programma. SfA is een programma voor basisscholen waarin verschillende evidence-based aanpakken geïntegreerd worden ter verbetering van de onderwijskansen van alle leerlingen. Naast samenwerkend leren wordt er bijvoorbeeld ook ingezet op tutoring en ouderbetrokkenheid. Vanaf september 2020 neemt Marij de coördinatie van de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland op zich, waarbinnen nog meer scholen zullen gaan werken met de aanpakken uit het SfA programma.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.