Project omschrijving

Mona de Smul

Onderzoeker, vzw SODAplus

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Een motiverend attitudebeleid in het arbeidsmarktgericht secundair onderwijs: het SODA+ diploma werkt!

Meer dan de helft van de middelbare scholieren in Nederland zit op het vmbo, maar toch heeft het vmbo veelal een slechte naam. De Vlaamse tegenhanger van het vmbo (nl. TSO/BSO) heeft ook te kampen met dit negatief imago. Middelbare scholieren die niet slagen in meer algemene richtingen moeten “zakken” naar arbeidsmarktgerichte opleidingen. Hierdoor ontstaan structurele motivatieproblemen en een grote drop-out, terwijl de nood aan technisch geschoold personeel groot is. Daarom ontwikkelde vzw SODA+ het SODA-attest. Dit attest is onderbouwd volgens de principes van de zelfdeterminatietheorie en heeft als doel iedereen evenveel kansen te geven op de arbeidsmarkt, ongeacht hun achtergrond. Een extra attest is immers een extra kans. Bovendien worden scholen zo op een positieve manier in de kijker gezet. Tijdens deze sessie maakt u kennis met de wetenschappelijke achtergrond, visie, en werking van SODA+. We werken interactief met ruimte voor discussie.

Deze sessie wordt gegeven door Mona de Smul en Simon Menseart

SESSIE ARCHIEF

Er staan nog geen sessies in het archief.

BIO

Mona De Smul (Deinze, 1992) is sinds 2019 doctor in de pedagogische wetenschappen (onderwijskunde). Haar doctoraat ging dieper in op de schoolbrede implementatie van zelfregulerend leren. Haar passie voor onderzoek en het begeleiden van scholen kan ze nu voortzetten bij vzw SODAplus, waar ze sinds 2020 actief is als verantwoordelijke van onderzoek en scholen. Ieder jaar evalueert en documenteert ze de werking van de SODA-scholen. Daarnaast werkt ze nog als beleidsmedewerker op een secundaire school.