Project omschrijving

Monique Verhoeven

Postdoc, Universiteit Utrecht

Evenement

Nederland 2022
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

  • za. 18 juni 2022

  • Corlaer College, Nijkerk

Bevorderen van de schoolbetrokkenheid: Probeer eens een leeridentiteitsbril

Leerlingen begrijpen vaak wel wat ze op school moeten leren, maar snappen niet altijd waarom. Ze vragen zich af wat ze, nu of in de toekomst, aan bepaalde kennis of vaardigheden hebben. Met name in het voortgezet onderwijs zien we dat de schoolbetrokkenheid hierdoor met ieder leerjaar verder afneemt. Ook voor leerkrachten uit het primair of hoger onderwijs is deze workshop echter relevant. Ik ga namelijk met sprekende voorbeelden uit verschillende deelstudies laten zien hoe het opzetten van een leeridentiteitsbril kan helpen om de schoolbetrokkenheid van leerlingen te begrijpen en ondersteunen. Ook presenteer ik concrete strategieën die je, met zo’n leeridentiteitsbril op, kunt inzetten in de klas om leerlingen het nut te laten ervaren van wat je hen te leren hebt.

SESSIE ARCHIEF

Jij hoort erbij: wat leerlingen nodig hebben om zich betrokken te voelen bij school

Veel leerlingen vinden het lastig zich betrokken te voelen bij het leren op school. Bovendien neemt de schoolbetrokkenheid gedurende de adolescentie vaak verder af. Dit is problematisch, omdat de schoolbetrokkenheid een belangrijke rol speelt in de schoolprestaties en het aantal jaren genoten onderwijs van leerlingen. Met dit schoolbetrokkenheidsprobleem gaan we in deze interactieve sessie aan de slag. In het eerste deel van de sessie worden kort bevindingen van een studie gepresenteerd waarin aan leerlingen zelf is gevraagd wat zij nodig hebben om zich betrokken te voelen bij school. Voor die studie zijn allerlei verschillende leerlingen met verschillende interesses en achtergronden geïnterviewd. In het tweede deel van de sessie zullen wij samen gaan brainstormen en discussiëren over welke vakoverstijgende/domeinspecifieke praktijkimplicaties en design principes uit deze studie volgen. Zo gaan we aan het einde van de dag allemaal een stukje wijzer naar huis!

BIO

Monique werkt als docent en onderzoeker in de onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich hierbinnen vooral bezig met de thema’s onderwijsongelijkheid, betekenisvol leren en de (leer)identiteitsontwikkeling van leerlingen. Hierbij hanteert zij een holistisch perspectief waarbij ze zowel naar de rol van schoolse als naar de rol van buitenschoolse contexten kijkt in mensen hun leer- en ontwikkelprocessen.