Monique Verhoeven

Postdoc, Universiteit Utrecht

Evenement

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Geen huidige sessie.

SESSIE ARCHIEF

Jij hoort erbij: wat leerlingen nodig hebben om zich betrokken te voelen bij school

Veel leerlingen vinden het lastig zich betrokken te voelen bij het leren op school. Bovendien neemt de schoolbetrokkenheid gedurende de adolescentie vaak verder af. Dit is problematisch, omdat de schoolbetrokkenheid een belangrijke rol speelt in de schoolprestaties en het aantal jaren genoten onderwijs van leerlingen. Met dit schoolbetrokkenheidsprobleem gaan we in deze interactieve sessie aan de slag. In het eerste deel van de sessie worden kort bevindingen van een studie gepresenteerd waarin aan leerlingen zelf is gevraagd wat zij nodig hebben om zich betrokken te voelen bij school. Voor die studie zijn allerlei verschillende leerlingen met verschillende interesses en achtergronden geïnterviewd. In het tweede deel van de sessie zullen wij samen gaan brainstormen en discussiëren over welke vakoverstijgende/domeinspecifieke praktijkimplicaties en design principes uit deze studie volgen. Zo gaan we aan het einde van de dag allemaal een stukje wijzer naar huis!

BIO

Monique werkt als docent en onderzoeker in de onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich hierbinnen vooral bezig met de thema’s onderwijsongelijkheid, betekenisvol leren en de (leer)identiteitsontwikkeling van leerlingen. Hierbij hanteert zij een holistisch perspectief waarbij ze zowel naar de rol van schoolse als naar de rol van buitenschoolse contexten kijkt in mensen hun leer- en ontwikkelprocessen.