Natascha Notten

Lector Gezonde Samenleving, hogeschool Windesheim

Evenement

Rosanne Hebing

Docent-onderzoeker, Iselinge Hogeschool

Evenement

SESSIE

Gelijke onderwijskansen in de Achterhoek en Midden-Gelderland

In de Achterhoek en Midden-Gelderland is sprake van een bevolkingskrimp die zich voortzet. Een hoofdrolspeler in het krimpdossier is de ‘brain drain’ en de verandering van het onderwijslandschap. Vooral hoger opgeleide jongeren hebben het platteland verlaten voor de grotere steden. Hierdoor is het opleidingsniveau in de regio relatief laag. Bovendien verdwijnen door de vergrijzing en bevolkingskrimp allerlei voorzieningen, waaronder scholen. Voor jongeren betekent dit een beperking van hun onderwijskeuzes: soms is op fietsafstand simpelweg geen middelbare school of basisschool te vinden. Hetzelfde geldt voor vervolgonderwijs op verschillende niveaus. In hoeverre kan dan gesproken worden van gelijke onderwijskansen voor deze jongeren? Welke impact heeft dit op de vitaliteit van de regio? In deze workshop beschrijven we de huidige situatie aan de hand van cijfers uit deskresearch. Vervolgens schetsen we samen een beeld van wat deze cijfers kunnen betekenen voor de onderwijskansen van jongeren.

BIO

In 2011 is Natascha Notten als socioloog gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Sinds 2020 is zij lector Gezonde Samenleving bij hogeschool Windesheim. Daarvoor was zij werkzaam bij de gemeente Berkelland en de regio Achterhoek. Als onafhankelijk onderzoeker is zij tevens verbonden aan Gelijkschap.
In haar onderzoek en overige beleids- en onderwijsgerelateerde werkzaamheden staat de intergenerationele overdracht van sociale (on)gelijkheid centraal. Haar expertise ligt op het terrein van actuele maatschappelijke vraagstukken rondom onderwijsongelijkheid en laaggeletterdheid. Als onderzoeker en strateeg verzamelt en vertaalt zij kennis voor, met en naar de praktijk. Voor meer informatie zie www.nnotten.nl

Rosanne werkt sinds 2010 als docent-onderzoeker in het hoger onderwijs. In 2017 is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op historische Engelse taal- en letterkunde. Haar passie voor werken met studenten én onderzoek dat direct impact heeft op de praktijk heeft ertoe geleid dat zij zich nu op Iselinge Hogeschool bezighoudt met onderwijs, begeleiding van studenten en onderzoek naar studentenwelzijn en innovatie van het pabocurriculum. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor het onderzoeksbeleid is zij nieuwsgierig naar manieren om het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio vitaal te houden en het enthousiasme van de onderwijsprofessional daarin een hoofdrol te geven.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte van onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.