Renske de Kleijn

Universitair Docent, UMC Utrecht

Evenement

MATERIALEN

2022

Presentatie bij de sessie “Van feedbackontvangers naar feedbackgebruikers”.

researchED Nederland Podcast #20 – Renske de Kleijn

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Van feedbackontvangers naar feedbackgebruikers

In zowel de wetenschappelijke als vakliteratuur over feedback wordt meer en meer geschreven over het belang van een actieve rol van leerlingen en studenten in feedbackprocessen. Maar wat is het dan precies wat we van leerlingen en studenten verwachten? Volgens mij kan het helpen om niet meer te denken over studenten als ontvangers van feedback, maar als gebruikers van feedback en in deze sessie ga ik daarover graag met jullie in gesprek. Mijn bijdrage zal een instructiemodel voor feedbackgebruik zijn, dat ik onlangs publiceerde in een wetenschappelijk artikel. Het bevat de stappen (1) feedback vragen, (2) feedback analyseren, (3) feedback gebruiken en (4) feedbackgebruik terugkoppelen. Bij elke stap zit een aantal praktische prompts en acroniemen om leerlingen en studenten erbij te helpen of scaffolden. Zo hoop ik dat we leerlingen en studenten een stukje superkracht kunnen geven, of, om de acroniemen alvast te verklappen: CLOSER to SUPER POWER.

video
play-rounded-fill

BIO

Renske de Kleijn promoveerde in 2013 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar onder andere feedbackpercepties in scriptiebegeleiding. Daarnaast werkte ze acht jaar als onderwijskundig adviseur en trainer op het gebied van feedback, toetsing en datagestuurd werken binnen zowel het voortgezet als hoger onderwijs en was ze docent in de universitaire lerarenopleiding. Na haar promotie werd ze begeleider van verschillende promovendi en sinds 2018 is ze als universitair docent verbonden aan het onderwijscentrum van het UMC Utrecht. Daar richt ze zich op het doen en begeleiden van praktijkgerichte onderzoeken naar feedbackprocessen in het (bio)medisch onderwijs.