Shirley Snip

Onderwijstrainer en leerkracht, Shirley Snip Onderwijstrainingen en advies, SKO West-Friesland

Evenement

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Zo leer je kinderen lezen en spellen. Lage leukfactor, verbluffend succes

Wat zijn landelijk gezien de meest voorkomende fouten die leerlingen bij de vakken lezen en spellen maken? Hoe kunnen we daar preventief aan werken? Deze vraag staat centraal tijdens de workshop “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Deze methodiek heeft zijn naam bewezen in de praktijk. Zoals uit veel onderzoek blijkt is de kwaliteit van de instructie van de leerkracht veel bepalender dan het gebruikte materiaal. Dit blijkt ook uit de zeer goede resultaten in de onderzoeken uitgevoerd door Prof. Dr. Anna Bosman t.a.v. deze methodiek. In deze methodiek wordt de samenhang tussen lezen, spellen en schrijven benadrukt en leren de leerkrachten hoe ze de technische vaardigheden van lezen en spellen zo effectief en efficiënt mogelijk aan de leerlingen kunnen aanbieden. Behalve een sobere, heldere en interactieve instructie is het aanleren van de basiskennis over het technisch lees- en spellingonderwijs aan onderwijsprofessionals een belangrijk kenmerk van ZLKLS.

Deze sessie wordt gegeven door José Schraven en Shirley Snip.

video
play-rounded-fill

BIO

Shirley Snip is leerkracht en al 20 jaar werkzaam in het primair onderwijs. Zij is scholingspartner van José Schraven en begeleidt scholen bij de implementatie van de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ en de methode Staal. Daarbij schrijft zij artikelen voor onderwijsblad Praxis (Malmberg) en is zij betrokken geweest bij POinActie.