de researchED Nederland Podcast afl. 3

met Daniel Muijs

20/10/2021

Audioversie:

In deze podcast

Daniel Muijs: Over de macht van methodemakers en leraareffectiviteit’ In de deze aflevering richting researchED België van 23 oktober in Mechelen, is Daniel Muijs onze gast. Als voormalig hoofd van Ofsted (onderwijsinspectie Engeland) laat hij zijn licht schijnen over het belang van een beroepsgroep leraren die methode-onafhankelijk kan werken: van uitvoerder naar architect en het belang van een kennisrijk curriculum. Uiteraard komt ook zijn eigen sessie van 23 oktober aan bod, waarin hij verder zal ingaan op wat onderzoek zegt over leraareffectiviteit. Tot in Mechelen!

Tishauser Tip

Daniel Muijs – Leraareffectiviteit