de researchED Nederland Podcast afl. 36

met Symen van der Zee

23/02/2023

Audioversie:

In deze podcast

De nieuwe researchED NL Podcast met als gast Symen van der Zee: Over het onderzoek dat De Morgen deed naar de kwaliteit van lerarenopleidingen in Vlaanderen en hoe zich dat verhoudt tot onze Nederlandse lerarenopleidingen. Ook kijken we alvast vooruit naar de sessie van Symen op 11 maart met de pakkende titel ‘1000% succesvol succes voor ieder kind!!!’ over de (te) grote focus op het individu en zelfredzaamheid in ons onderwijs. Iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen succes en dus ook zijn eigen falen, maar is dat eigenlijk wel zo en wat brengt dat ons onderwijs?’