Anders omgaan met teksten

Tony van Dalen

Omschrijving

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het essentieel dat leerlingen leren omgaan met (complexe) teksten, zowel voor schoolsucces als ook in de sociale omgeving. Close Reading is een evidence based aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip en verbetert de leesmotivatie van leerlingen.. In september verscheen het boek ‘Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ en verschillende scholen werken inmiddels met succes vanuit deze aanpak.

Wanneer leerlingen een prentenboek of tekst interessant, leuk of grappig vinden, dan merk je dat aan de betrokkenheid van ze tijdens een begrijpend luister- of leesles. Bij Close Reading staat de tekst centraal. Een goede tekst geeft veel mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met vaardigheden om tot dieper tekstbegrip te komen. Maar waar kun je een goed prentenboek of een goede tekst aan herkennen, wanneer is een tekst nu makkelijk of moeilijk voor leerlingen, waar let je op bij een verhalende of een informatieve tekst? In deze workshop krijg je handvatten om anders naar prentenboeken en teksten te kijken, zodat je nog meer uit je begrijpend luister- en leesles kunt halen.

Downloads

Directeur/senior adviseur
Expertis

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”
Tony vormt samen met Gert Gelderblom de directie van Expertis. Zij heeft ruime ervaring als leraar en directeur in het primair onderwijs. Als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen ondersteunt zij scholen bij het verbeteren van hun onderwijs.
Tony gelooft erin dat ieder kind kan leren lezen en rekenen. Het is haar passie leerkrachten en docenten te helpen hun begrijpend leesonderwijs te versterken. Tony is medeauteur van het boek “Close Reading po en vo”.

Ga naar de bovenkant