Autonomie debunked

Harrie van Leeuwen
Marca Geeraets

Omschrijving

In een versterkend schoolklimaat zijn niet alleen de didactische maar ook de relationele en pedagogische aspecten zorgvuldig uitgewerkt. Kennis over de psycho-sociale ontwikkeling van leerlingen helpt daarbij. Het maakt het makkelijker om in de dagelijkse praktijk te manoeuvreren tussen enerzijds het ondersteunen van de autonomie van leerlingen en anderzijds de leiding nemen opdat leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht.

Dit manoeuvreren lukt beter als bij het niveau van executief functioneren van de leerlingen wordt aangesloten. Het rijpingstempo van de frontale hersenen van tieners kan erg verschillen. Daarom is het taxeren van de sterktes en zwaktes van de leerlingen met betrekking tot zelfstandig werken, gepast en gedoseerd reageren en het benutten van voortschrijdend inzicht behulpzaam. Hun executief vaardigheidsprofiel is bepalend voor de mate waarin ze nog wel of nog niet toe zijn aan een volgend niveau van autonomie. In de workshop gaan we hier verder op in.

Downloads

Preview

foto spreker Harrie van Leeuwen
Opleider
Bureau PEERS

Harrie van Leeuwen is kinder- en jeugdpsychiater np. Hij adviseert jeugdhulp, onderwijsorganisaties en gemeenten en geeft cursussen in vakbekwaam redeneren en evidence based behandelen.

foto spreker Marca Geeraets
Opleider
Bureau PEERS

Drs. Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van bewezen effectieve behandelingen in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijszorg arrangementen en complexe problematiek.

Ga naar de bovenkant