Breinwijs

Pieter Tijtgat

Omschrijving

In deze lezing staan we stil bij de rol die neurowetenschappen kan betekenen bij het verschaffen van inzichten over hoe een leerproces tot stand komt. We willen enerzijds laten ervaren dat het brein voortdurend verandert, anderzijds willen we inzicht geven in het nut van bepaalde leerprincipes. Waarom moeten we herhalen? Wat gebeurt er dan in het brein? Waarom moeten we sommige zaken heel veel oefenen of waarom moeten we leerstof op verschillende manieren verwerken? Welk effect hebben emoties op het leren?
Daarnaast willen we tonen hoe de manier waarop iemand naar zichzelf en zijn capaciteiten kijkt, namelijk over welke mindset iemand beschikt, bepalend is voor zijn leervermogen. De mindset geeft aan of een persoon gelooft dat hij kan groeien of niet. Gelooft hij dat zijn mogelijkheden, leervermogen kan groeien (groei mindset) of ligt dit vast (statische mindset)?
Tenslotte bekijken we hoe we ons kunnen beschermen tegen bepaalde neuromythes die leven in het onderwijs.

Downloads

Onderzoeksverantwoordelijke
Odisee

Pieter Tijtgat is doctor in de Lichamelijke Opvoeding. Hij werkt als verantwoordelijke van de onderzoeksgroep onderwijs aan de hogeschool Odisee waar hij docenten uit de lerarenopleiding ondersteunt bij het uitvoeren van onderzoekstaken. Hij is ook coördinator wetenschapscommunicatie voor Odisee. Onderzoeksmatig richt hij zich tot het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, onder andere rond de rol die neurowetenschappen kan spelen in het onderwijs.

Ga naar de bovenkant