Co-creatie in onderwijsonderzoek. Het belang van de samenwerking tussen wetenschap en onderwijs.

Suzanne de Leeuw
Sanne van Wetten
Tijana Prokic-Breuer

Omschrijving

Wat werkt er in het onderwijs? Welke aanpakken werken en welke niet? Hoe weet ik welke aanpakken werken op mijn school? Hoe kan ik wetenschappelijke resultaten vertalen naar mijn eigen werkpraktijk? In deze sessie belicht het Education Lab NL het belang van de samenwerking tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk om deze vragen te beantwoorden. Co-creatie van onderwijsonderzoek betekent het samen ontwerpen van aanpakken en interventies, het samen implementeren en evalueren hiervan en de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar praktische toepassingen. Aan de hand van voorbeelden van co-creaties binnen onderzoeksprojecten belicht Education Lab NL in deze sessie de waarde van samenwerking tussen onderzoek en onderwijs. Ook is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Deze sessie wordt gegeven door Suzanne de LeeuwSanne van WettenTijana Prokic-Breuer en Inge de Wolf.

Senior onderzoeker
Education Lab

Suzanne de Leeuw is onderzoeker bij Education Lab. ​Na een bachelor Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam voltooide ze de onderzoeksmaster Social Sciences aan diezelfde universiteit. Tussen 2016 en 2020 werkte ze als PhD kandidaat bij de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Gedurende deze periode schreef zij een proefschrift over de intergenerationele overdracht van opleidingsniveau na een echtscheiding. In april 2021 verdedigde ze haar proefschrift. Als onderzoeker is ze, in navolging van haar proefschrift, geïnteresseerd in onderwijsongelijkheid en de rol van de thuissituatie in de onderwijsprestaties van kinderen.

senior researcher
Universiteit Maastricht

Sanne van Wetten is senior onderzoeker bij het Researchcentre voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Zij behaalde een bachelorgraad in Psychologie en een mastergraad in Management of Learning aan de Universiteit Maastricht. Aan dezelfde universiteit promoveerde zij aan de School of Business and Economics in 2020. Haar onderzoeksinteresses richten zich op de ontwikkeling van vaardigheden, onderwijskwaliteit en ongelijkheid in onderwijs. Momenteel onderzoekt Sanne het effect van onderwijsinterventies en -beleid op het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs. Daarnaast is ze teamlid van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Directeur en mede-oprichter Education Lab NL
Maastricht University

Dr. Tijana Prokic Breuer is directeur en medeoprichter van Education Lab NL, een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit lab zet zich in om de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen en daarmee bij te dragen aan de verbetering van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ze leidt ook TaalLab NL, een van de co-creatielabs binnen het landelijke programma Ontwikkelkracht. In het TaalLab NL werken scholen en wetenschappers samen om innovatie en kennisdeling binnen het onderwijs op het gebied van taal te bevorderen.

Ga naar de bovenkant