Directeur en mede-oprichter Education Lab NL
Maastricht University

Tijana Prokic-Breuer

Dr. Tijana Prokic Breuer is directeur en medeoprichter van Education Lab NL, een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit lab zet zich in om de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen en daarmee bij te dragen aan de verbetering van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ze leidt ook TaalLab NL, een van de co-creatielabs binnen het landelijke programma Ontwikkelkracht. In het TaalLab NL werken scholen en wetenschappers samen om innovatie en kennisdeling binnen het onderwijs op het gebied van taal te bevorderen.

Expertise: Onderwijsonderzoek, onderwijseconomie

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Wat werkt er in het onderwijs? Welke aanpakken werken en welke niet? Hoe weet ik welke aanpakken werken op mijn school? Hoe kan ik wetenschappelijke resultaten vertalen naar mijn eigen werkpraktijk? In deze sessie belicht het Education Lab NL het belang van de samenwerking tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk om deze vragen te beantwoorden. Co-creatie van onderwijsonderzoek betekent het samen ontwerpen van aanpakken en interventies, het samen implementeren en evalueren hiervan en de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar praktische toepassingen. Aan de hand van voorbeelden van co-creaties binnen onderzoeksprojecten belicht Education Lab NL in deze sessie de waarde van samenwerking tussen onderzoek en onderwijs. Ook is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Deze sessie wordt gegeven door Suzanne de LeeuwSanne van WettenTijana Prokic-Breuer en Inge de Wolf.

Ga naar de bovenkant