Hoogleraar UM & directeur Education Lab
Universiteit Maastricht

Inge de Wolf

Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze is oprichter en directeur van Education Lab. Dit is een netwerk gericht op duurzame verbetering en innovatie van het onderwijsonderwijs. In cocreatie met leraren en wetenschappers werkt ze aan inzichten en activiteiten voor de professionalisering van (expert) leraren en schoolleiders. Zo maakt ze met haar teams toolkits en praktijkkaarten, heeft ze in Amsterdam een onderwijskennisnetwerk opgezet (ONA) en is ze een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht, een nieuw programma voor een kennisinfrastructuur in het onderwijs. Daarnaast werkt Inge als onderwijsinspecteur en doet ze internationaal advieswerk voor de WereldBank en OESO. Een van de belangrijkste projecten waar Inge aan werkt is het LeraarLab, waar leraren en onderzoekers samen werken aan kansrijke aanpakken om het lerarentekort tegen te gaan.

Expertise: onderwijs, leraren, evaluatieonderzoek, onderwijsstelsel

Sessiearchief

Omschrijving

Versterken van je vakmanschap maakt je werk als docent leuker, makkelijker en beter. Maar hoe doe je dit? Hoe verbeter je bijvoorbeeld je didactiek? Wat kan je helpen bij je klassenmanagement en gedragsproblemen van leerlingen? En hoe weet je of je mobieltjes het beste wel of niet kunt verbieden?

Deze sessie laat zien dat kennis uit onderzoek je als docent verder kan brengen. Maar welke kennis is bruikbaar? En waar vind je die? En hoe kun je die gebruiken voor je eigen lessen?

In deze sessie gaan we ook in op de kansen en bedreigingen van ‘t gebruik van kennis uit onderzoek. En op de voor- en nadelen van ‘evidence informed’ werken als docent of team. Ook krijg je praktische handreikingen mee en je leert hoe je kennis kunt gebruiken om bepaalde hypes door te prikken.

Downloads

,

Omschrijving

Wat kun je in het onderwijs beter niet doen? Vanuit de onderwijspraktijk en wetenschap weten we steeds beter wat niet werkt in het onderwijs. In deze workshop bespreken we 5 aanpakken waarvan we weten dat ze voor leerlingen niet goed uitpakken. Elk van deze aanpakken lijkt aantrekkelijk, maar helpen leerlingen niet verder. Een enkele aanpak lijkt zelfs schadelijk voor leerlingen. Per aanpak leggen we uit waarom de aanpak kansrijk lijkt, maar in de klas of op school niet werkt. We verbinden hierbij de inzichten uit de praktijk en uit de wetenschap. Na afloop weet je waar je als leraar geen tijd en energie in hoeft te steken. Ook begrijp je beter waar je op moet letten als je je onderwijs wilt verbeteren met inzichten uit onderzoek.

Downloads

Omschrijving

Wereldwijd versterken leraren hun vakmanschap door gebruik te maken van inzichten uit onderzoek. Talloze studies laten zien wat de kenmerken van effectieve lessen zijn, hoe je de ontwikkeling van leerlingen versterkt en hoe je doelgericht en duurzaam aan betere lessen werkt. Maar waar vind je al deze informatie? Hoe zorg je dat je je weg vindt in al deze kennis? En het allerbelangrijkste… hoe benut je de inzichten voor versterking van je vakmanschap als leraar?
Deze sessie helpt je gericht om jezelf als leraar verder te ontwikkelen. Het geeft je enkele basisprincipes over effectieve lessen mee. En het laat zien waar je die kunt vinden. Ook krijg je mee waar je informatie kunt vinden als je je verder wilt verdiepen, bijvoorbeeld in klassenmanagement, effectieve feedback of passend onderwijs. Met de sessie ben je toegerust om je eigen vakmanschap met kennis uit onderzoek te versterken, op de thema’s die jij belangrijk vindt.

Downloads

Omschrijving

Hoe werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar? Wat zijn kansrijke trajecten en wat lijkt zonde van de tijd? Waar liggen uitdagingen en wat is nodig om er echt wat aan te hebben in je dagelijkse lespraktijk?
In deze workshop krijg je inzichten mee over effectieve professionaliseringsactiviteiten. We bespreken lessen uit wetenschappelijk onderzoek en inzichten uit andere landen. Na afloop kun je beter en gerichter werken aan je eigen professionalisering,

Downloads

,

,

Omschrijving

Wat werkt er in het onderwijs? Welke aanpakken werken en welke niet? Hoe weet ik welke aanpakken werken op mijn school? Hoe kan ik wetenschappelijke resultaten vertalen naar mijn eigen werkpraktijk? In deze sessie belicht het Education Lab NL het belang van de samenwerking tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk om deze vragen te beantwoorden. Co-creatie van onderwijsonderzoek betekent het samen ontwerpen van aanpakken en interventies, het samen implementeren en evalueren hiervan en de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar praktische toepassingen. Aan de hand van voorbeelden van co-creaties binnen onderzoeksprojecten belicht Education Lab NL in deze sessie de waarde van samenwerking tussen onderzoek en onderwijs. Ook is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Deze sessie wordt gegeven door Suzanne de LeeuwSanne van WettenTijana Prokic-Breuer en Inge de Wolf.

,

Omschrijving

Iedere leraar wil goede lessen kunnen geven, vanuit betrokkenheid voor de leerling, vanuit ambitie en vanuit liefde voor het vak. Maar de werkdruk in het onderwijs ligt hoog en kennis over wat werkt is niet altijd direct beschikbaar. Hoe bouw je als leraar en schoolleider aan een verbetercultuur? Hoe leer je van collega’s in je school, van andere scholen en van de wetenschap? In deze presentatie hoor je wat belangrijke onderdelen zijn van het opzetten en organiseren van een verbetercultuur in je school. Ook hoor je hoe het leren tussen scholen en van de wetenschap georganiseerd kan worden. Je wordt geinspireerd met Nederlandse en buitenlandse voorbeelden die effectief blijken, cocreaties waar leraren en leerlingen beter van worden. De sessie sluit af met een oproep mee te doen met Ontwikkelkracht, een bottom-up initiatief voor professionalisering van leraren middels ontwikkelruimte, verbetercultuur en evidence informed werken.

Preview

Podcast

Omschrijving

Wat werkt bij de professionalisering van leraren en schoolleiders? We presenteren recente inzichten uit de wetenschap, naar effecten van lerarenteams, datateams, professionaliseringsactiviteiten en andere bewezen effectieve praktijken. Ook bespreken we het nut voor scholen en het Nationaal Programma Onderwijs. Gaan deze interventies helpen om actuele uitdagingen aan te gaan, rond continuïteit van onderwijs, afstandsonderwijs en het wegwerken van leerachterstanden en de scheve verdeling van het lerarentekort?

Downloads

Omschrijving

Tijdens de sessie wordt een conceptueel model over onderwijskwaliteit gepresenteerd, ontwikkeld door de academische werkplaats onderwijskwaliteit. Dit model gaat uit van verschillende functies van onderwijs en van criteria om hiernaar te kijken. Direct wordt duidelijk dat je met verschillende invalshoeken naar onderwijskwaliteit kunt kijken. Vervolgens wordt het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief gezet: wat gaat er goed en waar liggen uitdagingen? Hierbij wordt gebruik gemaakt van internationale studies van de OECD en de Wereldbank.

Downloads

Omschrijving

De kansenongelijkheid is de afgelopen jaren opgelopen. Even slimme leerlingen komen steeds vaker op verschillende niveaus, afhankelijk van het diploma van hun ouders. Hoe ontstaan verschillen in kansen tussen leerlingen? Hoe verschillen scholen hierin? En wat kun je eraan doen als docent?

Tijdens de workshop krijg je inzichten mee uit de wetenschap en uit de onderwijspraktijk. Wat werkt, wat lijkt kansrijk en wat zijn fabels? Tijdens de sessie ervaar je tegelijkertijd hoe wetenschappers, docenten en inspecteurs samen werken in de academische werkplaats onderwijskwaliteit. En misschien pak je de hamer op en bouw je samen mee aan beter onderwijs voor alle leerlingen op je school en in Nederland!

De workshop is interactief. Je krijgt de meest recente inzichten mee uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook wordt je gevraagd na te denken over gelijke kansen op je eigen school. Tot slot ontwerpen we met elkaar kansrijke maatregelen om gelijke kansen op je school en in Nederland te helpen vergroten.

Ga naar de bovenkant