Curriculum telt

Daniël Muijs

Omschrijving

Zonder curriculum is een school slechts een gebouw met kinderen en leraars. Wat we onderwijzen is van central belang voor ons onderwijs. In zowel praktijk als onderzoek is echter recentelijk de meeste aandacht gegaan naar hoe we onderwijzen, niet wat. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen gehad, vooral in landen waar rekenplichtigheid in het onderwijs sterk op nationale examens gericht is. Zo hebben we gezien dat er in landen als Engeland en de VS sprake is van curriculumvernauwing. Om deze negative gevolgen tegen te gaan heeft de Engelse onderwijsinspectie, Ofsted, een drie-delig onderzoeksprogramma opgezet om the bekijken wat de stand van zaken is met betrekking tot curriculumontwikkeling. In de eerste fase onderzochten we 40 scholen via inspectie, om een algemene stand van zaken te bekomen. In een tweede fase gingen we dieper in op de praktijken van scholen die sterk geengageerd waren in curriculumontwerp. We vonden drie verschillende benaderingen: kennis-geleid, kennis-gericht, en vaardigheden-gericht. In de derde fase testten we in een grotendeels representatieve steekproef de bevindingen van de tweede fase. In deze presentatie gaan we verder in op onze bevindingen, om een inzicht te geven in hoe we een sterk curriculum kunnen ontwerpen in lagere en middelbare scholen.

Curriculum matters

The curriculum lies at the core of what schools are, and without one a school is just a building of teachers and pupils. However, both in research and practise more attention has recently been paid to how we teach than to what we teach. This has had a number of negative consequences, especially in countries with high stakes accountability systems focussed on exam results like the England and the US, such as curriculum narrowing. To counter these developments, the English inspectorate, Ofsted, commissioned a research programme on curriculum, that to date consists of 3 phases. In the first phase we studied forty schools primarily through inspection to gain a general picture of the situation with regards to curriculum development. In the second phase we studied the practices of schools highly invested in curriculum development in more detail. We identified three main approaches: curriculum-led, curriculum-engaged and skills-led. In the third phase we tested the findings from phase 2 in a more representative sample of schools. In this presentation we will discuss our findings with a view to providing some insight into what high quality curriculum development looks like in primary and secondary schools.

Head of School
Queen’s University Belfast

Daniel was Dean van de School of Education and Society bij Academica University of Applied Sciences, en gastprofessor aan de University of Southampton en het Excel centrum van de Thomas more Hogeschool. Hij is een expert in school- en leraareffectiviteit en heeft hierover een reeks boeken en artikels geschreven. In zijn vorige baan bij de Engelse onderwijsinspectie was hij o.a. verantwoordelijk voor een onderzoeksprogramma over curriculum, en mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van het inspectiekader rond curriculum.
Momenteel is hij Head of School van Queen’s University in Belfast.

Een deel van zijn bibliografie:

Ga naar de bovenkant