Differentiëren als complexe leerkrachtvaardigheid

Marieke van Geel
Trynke Keuning

Omschrijving

Verschillen tussen leerlingen in de klas worden steeds groter, het belang van differentiatie wordt meer benadrukt. Maar wat is differentiëren precies? Wat maakt het moeilijk? Welke kennis en vaardigheden heeft een leerkracht nodig? Maakt het uit of je ’traditioneel’ lesgeeft uit een boek, waarna de leerlingen hun verwerkingsopgaven in een (werk)schrift maken, of dat je Snappet, GynzyKids of andere adaptieve software gebruikt? En hoe kun je je differentiatievaardigheid vergroten?
Door deze workshop bekijk je differentiëren vanuit verschillende perspectieven en krijg je meer inzicht in de complexiteit van differentiatie. Daarnaast geven we praktische handreikingen voor het verbeteren van je eigen differentiatievaardigheid.

Downloads

Universitair Docent & Onderzoeker
Universiteit Twente & Hogeschool KPZ

Marieke van Geel volgde naast haar werk als leerkracht de master onderwijskunde. In 2016 promoveerde ze bij de Universiteit Twente en werkt hier inmiddels als universitair docent. Daarnaast is ze verbonden aan het Kennis- en Innovatiecentrum van Hogeschool KPZ. Marieke doet onderzoek naar (het verbeteren van) leerkrachtgedrag in primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Samen met Trynke Keuning en Cindy Smienk-Otten schreef Marieke het boek “Differentiëren in 5, 4, 3… “.

Onderzoeker/Docent
Hogeschool KPZ

Trynke Keuning rondde de master onderwijskunde en de research master met specialisatie education & development af in Groningen en promoveerde in 2016 aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek is gericht op differentiëren in het basisonderwijs en interprofessionele samenwerking in het domein kind en educatie.

Samen met Cindy Smienk-Otten en Marieke van Geel schreef Trynke het boek “Differentiëren in 5, 4, 3… “.

Ga naar de bovenkant