Domeinleren, zo werkt het (wel)!

Rieneke Brouwer
Gepko Hahn
Sicco Oegema

Omschrijving

,,Ik kom nu op scholen waar ze per week zeven of acht uur keuzewerktijd hebben. Dan zitten tachtig leerlingen op zo’n ‘plein’ te werken. Daar zitten ze te grappen en te grollen en op hun telefoon te kijken. Ik zou daar echt niet kunnen leren.” Minister Wiersma, (bron: AD, 12 januari 2023).

Op het Corlaer College is domeinleren een belangrijk onderwijsconcept. Het is een gebalanceerde aanvulling op de klassikale lessen. Docenten en onderwijsassistenten coachen leerlingen tijdens het domeinleren op basis van competentie, autonomie en relatie afhankelijk van de individuele onderwijsbehoefte. Het concept wordt breed ingezet, waarbij ieder van de vijf afdelingen een eigen insteek heeft passend bij de doelgroep.

In deze workshop willen we laten ervaren en aantonen hoe het is om effectief op een domein te werken en te leren. We gaan specifiek in op domeinleren in ons havo/atheneumgebouw.

Downloads

Conrector atheneum/havo
Corlaer College

Rieneke Brouwer heeft gedurende ruim 25 jaar, zowel als docent als in de schoolleiding, brede ervaring in het onderwijs opgedaan. Ze heeft een duidelijke visie op onderwijs waarbij het werken vanuit competentie, autonomie en relatie centraal staat. In haar baan als conrector atheneum/havo op het Corlaer College komt dit onder andere tot uiting in het bestendigen van het schoolconcept waarbij gewerkt wordt met een evenwichtige balans tussen klassikale lessen en domeinleren. Graag werkt ze samen met haar collega’s aan onderwijsontwikkeling waarbij ze haar eigen ervaring en creativiteit inzet.

Docent geschiedenis, maatschappijwetenschappen en thema MMC
Corlaer College

Gepko Hahn is sinds 2015 docent in verschillende maatschappijvakken op het Corlaer College: geschiedenis, maatschappijwetenschappen en thema mens, maatschappij en cultuur. Als journalistieke zij-instromer wordt hij nog elke dag blij van leerlingen helpen de samenleving te begrijpen: vanuit het verleden, in het heden en nadenkend over de toekomst. Dat doet hij door zowel onderbouw- als bovenbouwleerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen: als docent, als mentor en via de debatclub.

Docent aardrijkskunde en opleidingscoördinator
Corlaer College

Sicco Oegema is sinds 2002 werkzaam als docent aardrijkskunde op het Corlaer College in Nijkerk. Daarnaast is hij schoolopleider (voor studenten) en opleidingscoördinator. Hij is als docent vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerpproces van het atheneum/havogebouw (met domeinen) en geeft hier sinds de opening in 2006 met plezier les.

Ga naar de bovenkant