EDI bij NT2: zo betrek je nieuwkomers d’r bij

Maja Zuiderveld

Omschrijving

Hoe geef je vorm aan directe instructie bij anderstalige nieuwkomers? Welke voorkennis heb je nodig én hoe activeer je voorkennis van de leerlingen?

Downloads

Preview

Onderwijsbegeleider, zelfstandig ondernemer
Bureau d’r Bij

Na jarenlange ervaring ín het onderwijs (leerkracht, intern begeleider, schoolbegeleider SWV, directeur AZC school en expertisecentrum anderstaligen) nu actief vóór het onderwijs. Expertisegebieden: onderwijs aan anderstalige nieuwkomers, burgerschap, pedagogisch handelen, traumasensitief lesgeven en expliciete directe instructie bij Nederlands als tweede taal (kort: EDINT2). Aanstekelijke bevlogenheid en een huis van kennis die ik bij voorkeur inzet om kansen te scheppen voor leerlingen met afstand tot onderwijs en maatschappij. Doe ik door kennisoverdracht aan onderwijsteams.

Ga naar de bovenkant