Een krachtig curriculumontwerp als basis voor diep leren

Hanieh Hosseini

Omschrijving

Hoe kunnen we gebruik maken van neurowetenschappelijk onderzoek over hoe het menselijk brein leert? Hoe kunnen we deze informatie gebruiken tot heldere doelen, betekenisvolle toetsing en krachtige didactiek te komen? Oftewel, hoe kun je op basis van wetenschappelijke inzichten een krachtig curriculum ontwerpen? Daar gaan we deze presentatie op in.

Tijdens deze presentatie krijg je inzichten over het lerende brein en verbinden we dat stapsgewijs aan het ontwerpen van een krachtig curriculum. Zo slaan we de brug tussen neurowetenschappelijk onderzoek en verschillende principes van Leren door Ontwerp (LdO), de basis van ‘backward design’. Zo verrijk je je kennis over leren en krijg je praktische voorbeelden en tips voor het vormgeven van een curriculum dat zorgt voor diep leren.

Onderwijskundige, docent
Vernieuwenderwijs

Hanieh Hosseini is ruim 12 jaar werkzaam geweest als docent Engels in het mbo. Naast Engels lesgeven aan haar studenten was ze ook mentor, mentorcoördinator, studentencoördinator, vaststellingslid van de examencommissie, constructeur van examens en loopbaanbegeleider. Uiteindelijk is ze doorgegroeid en is ze onderwijskundige geworden, waarbij ze urenlang erg gepassioneerd over onderwijs kan praten.

Ga naar de bovenkant