Een versterkend schoolklimaat: de werkzame elementen

Harrie van Leeuwen
Marca Geeraets

Omschrijving

De manier waarop leerlingen sociaal-emotioneel functioneren heeft invloed op hun leren en op hun schoolprestaties. Naast het stimuleren van cognitieve schoolprestaties is het daarom belangrijk om in de schoolcontext aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoewel het didactisch klimaat bepalend is voor de leerresultaten, is het onvoldoende ondersteunen van de sociale en emotionele ontwikkeling een risicofactor.
We pleiten daarom voor een versterkend schoolklimaat waarbij naast de didactische ook de relationele en pedagogische aspecten zorgvuldig zijn uitgewerkt. In de presentatie geven we een aanzet voor criteria voor het relationeel en pedagogische handelen op team en leerkracht niveau aan de hand van de op dit moment state of the art werkzame elementen uit de ontwikkelingspsycho(patho)logie en de leertheorieën.

Downloads

Preview

foto spreker Harrie van Leeuwen
Opleider
Bureau PEERS

Harrie van Leeuwen is kinder- en jeugdpsychiater np. Hij adviseert jeugdhulp, onderwijsorganisaties en gemeenten en geeft cursussen in vakbekwaam redeneren en evidence based behandelen.

foto spreker Marca Geeraets
Opleider
Bureau PEERS

Drs. Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van bewezen effectieve behandelingen in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijszorg arrangementen en complexe problematiek.

Ga naar de bovenkant