Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden. Evidence informed op weg naar minder prestatie- en werkdruk

Jos Cöp

Omschrijving

Ons onderwijs lijkt steeds complexer en chaotischer te worden. Een uitgebreide meet-, toets- en controlecultuur is daar een duidelijk symptoom van. Alles moet worden gemeten om aan een opgelegde norm te voldoen. En dat legt een constante druk op iedereen: leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders. De bedoeling achter de acties is dat het allemaal leidt tot beter onderwijs. Maar is dit wel het geval? Of werkt het zelfs averechts en ondermijnt het de kwaliteit?

Jos Cöp neemt u mee langs belangrijke ontwikkelingen, discussiepunten en misverstanden. De voorbeelden tijdens zijn presentatie haalt hij uit de discussie die op dit moment wordt gevoerd over de kwaliteit van het taalleesonderwijs. Een belangrijke conclusie is dat we leren en onderwijzen onnodig complex maken. Terug naar de bedoeling is in veel gevallen vooruit naar de eenvoud. Goed wetenschappelijk onderzoek, onderbouwd met stevig praktijkbewijs vormt hiervoor een belangrijke basis.

Downloads

Onderwijskundige
Leertijd.nl

Jos Cöp is onderwijskundige gespecialiseerd in lees- en taalonderwijs, schoolleider bij Optimus Primair Onderwijs, begeleider van onderwijskundige verbetertrajecten bij Leertijd.nl en enthousiasmerend spreker vanuit een positieve invalshoek. Hij houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met de verbetering van het lees- en taalonderwijs. Vanuit verschillende rollen is Jos betrokken geweest bij meer dan 300 verbetertrajecten op uiteenlopende scholen.

Ga naar de bovenkant