Werken aan gelijke onderwijskansen binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

Lisa Gaikhorst
Marianne Boogaard
Inti Soeterik

Omschrijving

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA, zie ook https://woa.kohnstamminstituut.nl/) werken onderzoekers vanuit verschillende kennisinstituten en leraren uit tien basisscholen samen aan de ontwikkeling en evaluatie van aanpakken om meer kansengelijkheid in het onderwijs te creëren. Meer specifiek worden aanpakken ontwikkeld rondom meertaligheid, hoge leerkrachtverwachtingen en het gebruik van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. In deze workshop zullen we de Werkplaats, en de manier waarop we daarbinnen samenwerken als scholen/leerkrachten – opleiders- en onderzoekers, en wat dat zoal oplevert, nader toelichten. Daarbij zullen we ook dieper ingaan op de specifieke aanpakken die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, en hoe we onderzoeken wat dat oplevert voor leerlingen.

Sessieopname

docent, onderzoeker
Universiteit van Amsterdam

Lisa Gaikhorst is werkzaam als docent en onderzoekster bij de programmagroep Onderwijswetenschappen en geeft daarnaast les aan de Universitaire pabo van Amsterdam. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich voornamelijk op de voorbereiding en professionele ontwikkeling van (beginnende) leraren voor een diverse, grootstedelijke onderwijscontext. Lisa is betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, en is daarbinnen overkoepelend onderzoekscoördinator van het project gelijke onderwijskansen.

Senior onderzoeker
Kohnstamm Instituut

Marianne Boogaard is senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Momenteel is zij onder andere betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, thema Gelijke Onderwijskansen https://woa.kohnstamminstituut.nl/, de monitoring van het Experiment Regelluwe Scholen https://www.regelluwescholen.nl/, een ontwerponderzoek op het gebied van taal, spel en denken in de kinderopvang, en een effectonderzoek rond Familie-/Gezinsklassen voor kinderen met gedragsproblemen in het basisonderwijs.
Haar specialisatie is praktijkgericht en kwalitatief onderzoek, en dat gaat vaak om projecten waarin sprake is van samenwerking tussen onderzoek, opleidingen en onderwijs/opvangpraktijk.

docent, onderzoeker
Universitaire pabo en Universiteit van Amsterdam

Inti Soeterik was docent en onderzoekster aan de Universitaire pabo van Amsterdam en bij de programmagroep Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Inti werkte aan onderzoek naar curricula van Pabo’s en de ontwikkeling van leerkrachtcompetenties rondom inclusief onderwijs en context-bewust lesgeven. Inti promoveerde in 2013 aan de UvA op onderzoek naar een vergelijkbaar thema in Brazilië, waar zij acht jaar woonachtig was. Als onderzoekster was Inti ook betrokken bij Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Binnen het project gelijke onderwijskansen werkte zij met scholen in Amsterdam en Almere aan interventies rondom ‘hoge leerkrachtverwachtingen’.

Sinds augustus 2021 is Inti senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.

Ga naar de bovenkant