docent, onderzoeker
Universitaire pabo en Universiteit van Amsterdam

Inti Soeterik

Inti Soeterik was docent en onderzoekster aan de Universitaire pabo van Amsterdam en bij de programmagroep Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Inti werkte aan onderzoek naar curricula van Pabo’s en de ontwikkeling van leerkrachtcompetenties rondom inclusief onderwijs en context-bewust lesgeven. Inti promoveerde in 2013 aan de UvA op onderzoek naar een vergelijkbaar thema in Brazilië, waar zij acht jaar woonachtig was. Als onderzoekster was Inti ook betrokken bij Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Binnen het project gelijke onderwijskansen werkte zij met scholen in Amsterdam en Almere aan interventies rondom ‘hoge leerkrachtverwachtingen’.

Sinds augustus 2021 is Inti senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.

Expertise: kansengelijkheid, onderwijskwaliteit, onderzoek

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA, zie ook https://woa.kohnstamminstituut.nl/) werken onderzoekers vanuit verschillende kennisinstituten en leraren uit tien basisscholen samen aan de ontwikkeling en evaluatie van aanpakken om meer kansengelijkheid in het onderwijs te creëren. Meer specifiek worden aanpakken ontwikkeld rondom meertaligheid, hoge leerkrachtverwachtingen en het gebruik van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. In deze workshop zullen we de Werkplaats, en de manier waarop we daarbinnen samenwerken als scholen/leerkrachten – opleiders- en onderzoekers, en wat dat zoal oplevert, nader toelichten. Daarbij zullen we ook dieper ingaan op de specifieke aanpakken die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, en hoe we onderzoeken wat dat oplevert voor leerlingen.

Opname

,

,

Omschrijving

Een hoge mate van gedeeld eigenaarschap, betekenis en dialoog in een professionele leergemeenschap versterkt de ontwikkeling van nieuwe perspectieven (Snoek et al., 2016, 2017). Op basis van dit idee is de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) vormgegeven. In de Werkplaats werken actoren uit basisscholen en onderzoeksinstellingen samen aan praktijkgericht onderzoek. Het doel van WOA is de kloof verkleinen tussen theorie en praktijk en het door-ontwikkelen van de onderwijspraktijk d.m.v. het samenwerken aan onderzoek. Boundary crossing is essentieel in dit proces van verbinden van theorie en praktijk (Engeström, 2001; Akkerman & Bakker, 2011; Snoek et al., 2016, 2017). Boundary crossing is het proces waarin perspectieven uitgewisseld worden en samen gedeelde betekenissen geconstrueerd worden. In de beweging tussen verschillende systemen (basisschool, onderwijsbestuur, onderzoeksinstituut) spelen boundary objects een belangrijke rol. Deze objecten, zoals bijvoorbeeld instrumenten, formats, literatuur, ingezet tijdens boundary activities stimuleren interactie tussen actoren uit de verschillende systemen (Snoek et al., 2017: 3).
In deze workshop gaan we aan de hand van de werkvorm ‘vier vakken’ samen aan de slag aan de hand van de vraag: waar moeten boundary objecten en boundary activiteiten aan voldoen om eigenaarschap, dialoog en betekenis bij alle betrokken van een professionele leergemeenschap te stimuleren?

Downloads

Ga naar de bovenkant