docent, onderzoeker
Universiteit van Amsterdam

Lisa Gaikhorst

Lisa Gaikhorst is werkzaam als docent en onderzoekster bij de programmagroep Onderwijswetenschappen en geeft daarnaast les aan de Universitaire pabo van Amsterdam. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich voornamelijk op de voorbereiding en professionele ontwikkeling van (beginnende) leraren voor een diverse, grootstedelijke onderwijscontext. Lisa is betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, en is daarbinnen overkoepelend onderzoekscoördinator van het project gelijke onderwijskansen.

Expertise: kansengelijkheid, onderwijskwaliteit, onderzoek

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA, zie ook https://woa.kohnstamminstituut.nl/) werken onderzoekers vanuit verschillende kennisinstituten en leraren uit tien basisscholen samen aan de ontwikkeling en evaluatie van aanpakken om meer kansengelijkheid in het onderwijs te creëren. Meer specifiek worden aanpakken ontwikkeld rondom meertaligheid, hoge leerkrachtverwachtingen en het gebruik van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. In deze workshop zullen we de Werkplaats, en de manier waarop we daarbinnen samenwerken als scholen/leerkrachten – opleiders- en onderzoekers, en wat dat zoal oplevert, nader toelichten. Daarbij zullen we ook dieper ingaan op de specifieke aanpakken die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, en hoe we onderzoeken wat dat oplevert voor leerlingen.

Opname

Ga naar de bovenkant