Gelijke onderwijskansen: drie aanpakken uit de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

Monique Volman
Bart Joosse
Sanne de Graaf

Omschrijving

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam po doen onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers gezamenlijk praktijkgericht onderzoek met als doel bij te dragen aan onderwijskwaliteit in een grootstedelijke context. We ontwikkelen en evalueren concrete aanpakken in de klas die zijn gebaseerd op theoretische inzichten én afgestemd op de context van de deelnemende scholen. Tijdens deze researchED presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar drie pedagogisch-didactische aanpakken om ongelijke onderwijskansen te verkleinen: werken vanuit hoge leerkrachtverwachtingen, gebruikmaken van buitenschoolse kennisbronnen, en aansluiten bij de thuistalen van leerlingen. We onderzochten de bijdrage van deze aanpakken aan de betrokkenheid, motivatie, self-efficacy, en het schoolwelbevinden van leerlingen, en voor de meertaligheidsaanpak ook cognitieve uitkomsten (LVS-toetsresultaten). Naast de onderzoeksresultaten, geven we inzicht in de WOA-werkwijze.

Downloads

Hoogleraar
Universiteit van Amsterdam

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In haar werk staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Vanuit dat perspectief houdt ze zich bezig met uiteenlopende onderwerpen als kansengelijkheid, burgerschap, identiteitsontwikkeling en technologie in het onderwijs. In haar onderzoek slaat zij bruggen tussen onderwijstheorie, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. Ze is nauw betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam po, die zich richt op vraagstukken met betrekking tot diversiteit en kansengelijkheid in de klas.

Adjunct-directeur en Coördinerend schoolopleider
Admiraal de Ruyterschool en ASKO scholen

Bart Joosse is sinds 2013 werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West. Hij werkt hier als adjunct-directeur en leerkracht van groep 3. De Admiraal de Ruyterschool is al vanaf de start verbonden aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en heeft de afgelopen jaren de theorie van buitenschoolse kennisbronnen een plaats gegeven in het curriculum van de school. Dit heeft geleid tot een publicatie met daarin (digitale) fundskaarten.

Leerkracht po
Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West

Sanne de Graaf is sinds 2018 werkzaam op de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam-West. Ze is op dit moment leerkracht van groep 5. De Admiraal de Ruyterschool is al vanaf de start verbonden aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en heeft de afgelopen jaren de theorie van buitenschoolse kennisbronnen een plaats gegeven in het curriculum van de school. Dit heeft geleid tot een publicatie met daarin (digitale) fundskaarten. Sanne is sinds een aantal jaar aangesloten bij de samenwerking en coördineert nu de uitvoering van de fundskaarten op school.

Ga naar de bovenkant