Van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam

Anneke Kuilman

Omschrijving

Gedragsproblemen in de klas: hoe ga je er mee om?
Problemen in de klas zorgen voor onrust en een negatief klassenklimaat. Het belemmert de leerkracht om les te geven, de leerlingen om goede resultaten te halen.

Tijdens mijn actoronderzoek naar gedragsproblemen kom ik onmacht, handelingsverlegenheid en een slachtofferrol tegen. Hoe komt dit? Is dit te veranderen?
Met de invoering van het Passend Onderwijs lijkt er veel problematiek bijgekomen.
Maar is dat wel zo? Of is het de maatschappij die is veranderd en is de lerarenopleiding niet meer toereikend? Als je bent afgestudeerd heb je niet automatisch de nodige pedagogische kennis en informatie meegekregen om te kunnen dealen de huidige leer-, en gedragsproblemen.
Het onderwijs houdt nu meer in dan alleen kennisoverdracht: coachen, persoonsvorming, diagnoses, begeleiden en individuele behandelplannen.
Wat is essentieel voor de leerkrachten(opleiding) om hier mee om te gaan?

Van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Een begin.

Downloads

Leerkracht / masterpedagoog i.o. / ondernemer / podcastmaker
Tweede Openluchtschool / InnerSideSupport

Anneke Kuilman (35) is werkzaam als leerkracht in groep 7 en 8 en is bijna klaar met de masteropleiding Pedagogiek/Orthopedagogiek. Daarnaast heeft Anneke contact met het OCW om onderwijsverbetering in gang te zetten. Ook heeft ze een (onderwijs) adviesbureau voor gedrags-, leer-, en ontwikkelingsproblemen. Anneke heeft als missie leerkrachten te motiveren. Te motiveren om zélf hun eigenaarschap te vergroten en om het gevoel van handelingsverlegenheid om te zetten in bewust handelingsbekwaamheid. Tegelijkertijd is ze kritisch naar de overheid en de lerarenopleiding: waar schieten deze tekort en welke kennis hebben onderwijsprofessionals écht nodig voor passend onderwijs?

Ga naar de bovenkant