HET LEESPROCES VAN LEERLINGEN IN BEELD: GEVOLGEN VOOR TEKST EN ONDERWIJS

Gerdineke van Silfhout

Omschrijving

85 procent van het curriculum bestaat uit geschreven tekst. Dat vraagt om een goede leesvaardigheid en om goed studiemateriaal. In deze sessie laat ik zien hoe leerlingen hun studieteksten verwerken. Welke tekstkenmerken hebben, zoals samenhang, zinslengte, lay-out en een verhalende schrijfstijl, invloed op het leesproces van leerlingen. En hoe je leesprocessen stimuleert die belangrijk zijn voor het begrijpen van studieteksten. Maar ook heel concreet: hoe je als docent in de klas door middel van een rijke taalomgeving, interactie en taalsteun stap voor stap toewerkt van een concrete, dagelijkse context en ervaring naar de complexe, abstracte studietekst.

Downloads

Curriculumexpert po & vo
SLO, landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling

Gerdineke van Silfhout is als curriculum- en toetsexpert werkzaam bij SLO. Op dit moment coördineert zij de actualisatie van examenprogramma’s vo. “Actuele examenprogramma’s dragen bij aan een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schoolsoorten en leerwegen. Ook dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun plek in de maatschappij.” Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het vmbo. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE.

Ga naar de bovenkant