Het misverstand burgerschap

Piet van der Ploeg

Omschrijving

Stel, er was helemaal geen wet- en regelgeving aangaande “de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs” en ik mocht als leraar helemaal zelf bedenken hoe ik op school kan bijdragen aan het burgerschap van de leerlingen. Wat zou ik dan doen? En hoe verhoudt zich wat ikzelf bedenk, tot wat de overheid verlangt?

In een eenvoudig politiek- en onderwijsfilosofisch gedachte-experiment verken ik de relatie tussen onderwijs en zelf&mede-zeggenschap. Die relatie is sinds 2500 jaar tamelijk hecht. Ik leg uit wat dit betekent voor onderwijs met het oog op burgerschap.

Vervolgens vergelijk ik dit (de conclusie uit die verkenning) met het burgerschapsonderwijsbeleid van de kabinetten Balkenende en Rutte, wat daarin aan po- en vo-scholen wordt opgelegd. Ik laat zien dat de overheid hiermee het onderwijs overvraagt en ondermijnt.

Onderzoeker, docent
Academica UoAS, Rijksuniversiteit Groningen

Afgestudeerd: Godgeleerdheid. Gepromoveerd: Onderwijsrecht, politieke filosofie en onderwijsfilosofie. Voorheen o.a. Lector Traditioneel Vernieuwingsonderwijs Saxion. Gepubliceerd over o.a. godsdienstpedagogiek, onderwijsrecht, onderwijsvrijheid, onderwijsvernieuwing, Helen Parkhurst, John Dewey en burgerschapsvorming. Hoofddocent Onderwijsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen, Dean School of Education, Academica University of Applied Sciences.

Ga naar de bovenkant