Leraren & professionalisering: wat werkt?

Inge de Wolf

Omschrijving

Wat werkt bij de professionalisering van leraren en schoolleiders? We presenteren recente inzichten uit de wetenschap, naar effecten van lerarenteams, datateams, professionaliseringsactiviteiten en andere bewezen effectieve praktijken. Ook bespreken we het nut voor scholen en het Nationaal Programma Onderwijs. Gaan deze interventies helpen om actuele uitdagingen aan te gaan, rond continuïteit van onderwijs, afstandsonderwijs en het wegwerken van leerachterstanden en de scheve verdeling van het lerarentekort?

Downloads

Hoogleraar UM & directeur Education Lab
Universiteit Maastricht

Inge de Wolf is hoogleraar Cocreatie & Evaluatie in het Onderwijs aan de Universiteit Maastricht. Ze is tevens oprichter en directeur van Education Lab NL. In co-creatie met leraren en wetenschappers werkt ze aan ‘evidence informed’ onderwijs. Ze is (mede)oprichter van het onderwijskennisnetwerk in Amsterdam (ONA) en een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht. Inge is verantwoordelijk voor het LerarenLab, waar ze samen met leraren en onderzoekers kansrijke aanpakken ontwikkelt en evalueert om het lerarentekort tegen te gaan. Daarnaast werkt Inge voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) aan de doorontwikkeling tot een landelijk kennisinstituut voor het onderwijs. Ook doet ze internationaal advieswerk voor de WereldBank en de OESO.

Ga naar de bovenkant