Leraren & professionalisering: wat werkt?

Inge de Wolf

Omschrijving

Wat werkt bij de professionalisering van leraren en schoolleiders? We presenteren recente inzichten uit de wetenschap, naar effecten van lerarenteams, datateams, professionaliseringsactiviteiten en andere bewezen effectieve praktijken. Ook bespreken we het nut voor scholen en het Nationaal Programma Onderwijs. Gaan deze interventies helpen om actuele uitdagingen aan te gaan, rond continuïteit van onderwijs, afstandsonderwijs en het wegwerken van leerachterstanden en de scheve verdeling van het lerarentekort?

Downloads

Hoogleraar UM & directeur Education Lab
Universiteit Maastricht

Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze is oprichter en directeur van Education Lab. Dit is een netwerk gericht op duurzame verbetering en innovatie van het onderwijsonderwijs. In cocreatie met leraren en wetenschappers werkt ze aan inzichten en activiteiten voor de professionalisering van (expert) leraren en schoolleiders. Zo maakt ze met haar teams toolkits en praktijkkaarten, heeft ze in Amsterdam een onderwijskennisnetwerk opgezet (ONA) en is ze een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht, een nieuw programma voor een kennisinfrastructuur in het onderwijs. Daarnaast werkt Inge als onderwijsinspecteur en doet ze internationaal advieswerk voor de WereldBank en OESO.

Ga naar de bovenkant