Leren programmeren als natuurlijk onderdeel binnen schoolvakken

Milena Spaan
Gerald van Dijk
Elwin Savelsbergh

Omschrijving

Leren programmeren wordt steeds vaker gezien als een belangrijk onderdeel van het funderend onderwijs.

Zo worden momenteel de kerndoelen digitale geletterdheid ontwikkeld met daarbinnen aandacht voor programmeren. Dit zal op veel scholen waarschijnlijk op een geïntegreerde manier een plaats krijgen in de schoolvakken.

Er bestaan verschillende tradities binnen de didactiek van het programmeren en de schoolvakken hebben ook hun eigen didactiek. Er is nog weinig bekend over de manieren waarop de didactiek van het programmeren en de didactiek van de schoolvakken op natuurlijke manier kunnen worden vervlochten. Daarbij speelt mee dat er verschillende vormen van programmeren bestaan die afhankelijk van de leerinhoud passend kunnen zijn. In de presentatie worden daar enkele voorbeelden van gegeven vanuit de onderzoeksliteratuur en vanuit schoolpraktijken in Nederland. Vervolgens vindt een discussie plaats over de mogelijkheden en uitdagingen van het integreren van programmeren.

Onderzoeker Digitale geletterdheid en docentenopleider Techniek
Hogeschool Utrecht

Milena Spaan is onderzoeker binnen het lectoraat Curriculumvraagstukken funderend onderwijs van de Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de manier waarop docenten van de verschillende schoolvakdomeinen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid bij leerlingen op het gebied van programmeren. Milena is werkzaam bij de lerarenopleiding Techniek als lerarenopleider en zij is coördinator van de minor Educatieve games & Digitale geletterdheid voor de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij vakexpert bij het team actualisatie kerndoelen Digitale geletterdheid van SLO.

Vakdidactisch onderzoeker en docentenopleider techniek
Hogeschool Utrecht

Gerald van Dijk is lerarenopleider en onderzoeker aan het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs van de Hogeschool Utrecht. Zijn onderzoek gaat onder andere over techniekonderwijs, het opleiden en nascholen van bètadocenten en taal in de bètavakken. In zijn promotieonderzoek kwamen deze onderwerpen bij elkaar.

Gerald heeft ruime ervaring als docent in de bètatechnische vakken, onder andere in het vmbo. Naast zijn werk als onderzoeker is hij hoofddocent aan de lerarenopleiding techniek van Hogeschool Utrecht.

Lector ‘Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs’
Hogeschool Utrecht / Universiteit Utrecht

Elwin Savelsbergh is lector ‘Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan versterking van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Een speerpunt in het programma de bijdrage van de bèta-vakken aan ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’. Zijn functie als lector combineert hij met een aanstelling als universitair hoofddocent op hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Utrecht.

Ga naar de bovenkant