Lector ‘Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs’
Hogeschool Utrecht / Universiteit Utrecht

Elwin Savelsbergh

Elwin Savelsbergh is lector ‘Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan versterking van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Een speerpunt in het programma de bijdrage van de bèta-vakken aan ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’. Zijn functie als lector combineert hij met een aanstelling als universitair hoofddocent op hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Utrecht.

Expertise: Didactiek van de bètavakken, curriculumontwikkeling

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Leren programmeren wordt steeds vaker gezien als een belangrijk onderdeel van het funderend onderwijs.

Zo worden momenteel de kerndoelen digitale geletterdheid ontwikkeld met daarbinnen aandacht voor programmeren. Dit zal op veel scholen waarschijnlijk op een geïntegreerde manier een plaats krijgen in de schoolvakken.

Er bestaan verschillende tradities binnen de didactiek van het programmeren en de schoolvakken hebben ook hun eigen didactiek. Er is nog weinig bekend over de manieren waarop de didactiek van het programmeren en de didactiek van de schoolvakken op natuurlijke manier kunnen worden vervlochten. Daarbij speelt mee dat er verschillende vormen van programmeren bestaan die afhankelijk van de leerinhoud passend kunnen zijn. In de presentatie worden daar enkele voorbeelden van gegeven vanuit de onderzoeksliteratuur en vanuit schoolpraktijken in Nederland. Vervolgens vindt een discussie plaats over de mogelijkheden en uitdagingen van het integreren van programmeren.

Ga naar de bovenkant