Onderzoeker Digitale geletterdheid en docentenopleider Techniek
Hogeschool Utrecht

Milena Spaan

Milena Spaan is onderzoeker binnen het lectoraat Curriculumvraagstukken funderend onderwijs van de Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de manier waarop docenten van de verschillende schoolvakdomeinen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid bij leerlingen op het gebied van programmeren. Milena is werkzaam bij de lerarenopleiding Techniek als lerarenopleider en zij is coördinator van de minor Educatieve games & Digitale geletterdheid voor de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij vakexpert bij het team actualisatie kerndoelen Digitale geletterdheid van SLO.

Expertise: Digitale geletterdheid en Techniek

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Leren programmeren wordt steeds vaker gezien als een belangrijk onderdeel van het funderend onderwijs.

Zo worden momenteel de kerndoelen digitale geletterdheid ontwikkeld met daarbinnen aandacht voor programmeren. Dit zal op veel scholen waarschijnlijk op een geïntegreerde manier een plaats krijgen in de schoolvakken.

Er bestaan verschillende tradities binnen de didactiek van het programmeren en de schoolvakken hebben ook hun eigen didactiek. Er is nog weinig bekend over de manieren waarop de didactiek van het programmeren en de didactiek van de schoolvakken op natuurlijke manier kunnen worden vervlochten. Daarbij speelt mee dat er verschillende vormen van programmeren bestaan die afhankelijk van de leerinhoud passend kunnen zijn. In de presentatie worden daar enkele voorbeelden van gegeven vanuit de onderzoeksliteratuur en vanuit schoolpraktijken in Nederland. Vervolgens vindt een discussie plaats over de mogelijkheden en uitdagingen van het integreren van programmeren.

Ga naar de bovenkant