Vakdidactisch onderzoeker en docentenopleider techniek
Hogeschool Utrecht

Gerald van Dijk

Gerald van Dijk is lerarenopleider en onderzoeker aan het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs van de Hogeschool Utrecht. Zijn onderzoek gaat onder andere over techniekonderwijs, het opleiden en nascholen van bètadocenten en taal in de bètavakken. In zijn promotieonderzoek kwamen deze onderwerpen bij elkaar.

Gerald heeft ruime ervaring als docent in de bètatechnische vakken, onder andere in het vmbo. Naast zijn werk als onderzoeker is hij hoofddocent aan de lerarenopleiding techniek van Hogeschool Utrecht.

Expertise: Techniekonderwijs, taal in de bètavakken

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Leren programmeren wordt steeds vaker gezien als een belangrijk onderdeel van het funderend onderwijs.

Zo worden momenteel de kerndoelen digitale geletterdheid ontwikkeld met daarbinnen aandacht voor programmeren. Dit zal op veel scholen waarschijnlijk op een geïntegreerde manier een plaats krijgen in de schoolvakken.

Er bestaan verschillende tradities binnen de didactiek van het programmeren en de schoolvakken hebben ook hun eigen didactiek. Er is nog weinig bekend over de manieren waarop de didactiek van het programmeren en de didactiek van de schoolvakken op natuurlijke manier kunnen worden vervlochten. Daarbij speelt mee dat er verschillende vormen van programmeren bestaan die afhankelijk van de leerinhoud passend kunnen zijn. In de presentatie worden daar enkele voorbeelden van gegeven vanuit de onderzoeksliteratuur en vanuit schoolpraktijken in Nederland. Vervolgens vindt een discussie plaats over de mogelijkheden en uitdagingen van het integreren van programmeren.

Ga naar de bovenkant