Met Tekster een 10 voor schrijven

Monica Koster
Renske Bouwer

Omschrijving

‘Schrijfvaardigheid van kinderen holt achteruit’, kopte het AD op 30 augustus. Ondanks dat schrijven door de oprukkende digitalisering belangrijker is dan ooit, blijkt een meerderheid van de leerlingen onder het gewenste niveau te presteren op het gebied van schrijfvaardigheid. Aan het eind van groep 8 is slechts 1 op de 3 leerlingen in staat om schriftelijk een boodschap goed over te brengen aan een lezer. De reden voor deze achterblijvende prestaties is dat er weinig goed lesmateriaal voor schrijven is en docenten vaak onvoldoende voorbereid zijn op het geven van schrijfonderwijs.
Dit kan natuurlijk beter, maar hoe? In nauwe samenwerking met basisschooldocenten hebben wij Tekster ontwikkeld, een lesmethode voor schrijven voor groep 6 t/m 8. Kern van Tekster is een schrijfstrategie waarmee leerlingen op een gestructureerde manier een aanpak leren voor het schrijven van teksten. Uit onderzoek met 144 docenten en bijna 3000 leerlingen blijkt dat leerlingen na 4 maanden Tekster maar liefst 1,5 leerjaar vooruitgaan. Dat betekent concreet dat leerlingen uit groep 6 na Tekster beter schrijven dan leerlingen uit groep 7 die niet met Tekster hebben gewerkt.
In deze lezing geven we een inkijkje in de lesmethode Tekster. We gaan in op de meest belangrijke ingrediënten voor een effectieve schrijfles en bespreken kwesties als: Hoe begeleid je beginnende schrijvers tijdens het schrijfproces? Hoe geef je effectieve feedback op schrijfproducten? Hoe beoordeel je schrijfproducten? Hierbij zullen we de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de dagelijkse lespraktijk.
Schrijfspecialist en eigenaar Tekster
Tekster

Monica Koster is onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur en promoveerde op onderzoek naar schrijfonderwijs in het po met de methode Tekster. Ook is ze hoofdredacteur van tijdschrift MeerTaal.

Assistent professor Taal en Educatie
Universiteit Utrecht

Renske Bouwer is als postdoc onderzoeker en onderzoekscoördinator van D-PAC verbonden aan het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Hier doet zij onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van paarsgewijze vergelijking voor het beoordelen van complexe competenties zoals schrijven en presenteren. Ook onderzoekt ze hoe deze beoordelingsmethode ingezet kan worden voor peer feedback en docentprofessionalisering. In 2016 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de verbetering van schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Ga naar de bovenkant