Ontwikkeling en professionalisering van de academische leerkracht in het basisonderwijs

Afke Bunskoeke
Mirjam Keyser

Omschrijving

Academische leerkrachten staan volop in de belangstelling. Met hun capaciteiten en vaardigheden kunnen zij namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs en het leren van leerlingen. Maar welke kwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet voor de klas, in het team en bij besturen om het onderwijs te verbeteren?  Wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven in het onderwijs? En hoe waarborgen we hun professionaliteit? Een voorbeeld hiervan is de BAB-academy.

In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de ontwikkeling en professionalisering van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Deelnemers worden zich daardoor bewust van de positionering van deze leerkrachten en welke toegevoegde waarde zij kunnen bieden in de klas, het team, de school en/of het bestuur, maar ook tegen welke valkuilen, blokkades en/of belemmeringen ze aanlopen en hoe we dat kunnen voorkomen.

Downloads

pabodocent, projectleider pabo Jonge Kind Specialist
Fontys Hogescholen

Mirjam Keyser is in 2013 afgestudeerd aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen. Daarna heeft zij haar master Onderwijskunde gehaald. Mirjam heeft gewerkt als groepsleerkracht op een vernieuwende scholen en nu werkt ze als stagebegeleider, tutor en docent pedagogiek, onderwijskunde en psychologie op de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven.
Ze is ook bestuurslid bij geweest.
Mirjam is samen met Hannah Bijlsma auteur van het boek Erken de ongelijkheid.

Ga naar de bovenkant