Ontwikkelkracht en de Expertscholen

Arjan van der Meij

Omschrijving

Ontwikkelkracht is een Groeifondsprogramma om het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. Het is een langlopend programma. Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/programma-ontwikkelkracht

We verbinden het vakmanschap met de beste inzichten uit de wetenschap. Dat doen we door scholen te helpen een Onderzoeks- en verbetercultuur te implementeren, kennis uit de wetenschap te delen, nieuwe onderzoek te maken in samenwerking met scholen en Scholen van elkaar te laten leren.

In deze sessie geven we een stand van zaken en zoomen we in op de Expertscholen en mate name in het VO. Hoe zorgen we ervoor dat scholen van elkaar leren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren ook andere leraren kunnen leren?

Let op: dit is geen sessie waar je direct morgen iets aan hebt op school. Als je het leuk vindt om mee te denken: dan is dit een sessie voor jou!

Downloads

Coördinator Expertscholen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Na 28 jaar natuurkunde te hebben gegeven op de Populier in Den Haag, heb ik ik in maart van dit jaar de overstap gemaakt naar het ministerie om het Expertprogramma te gaan opbouwen. Ik mis het lesgeven elk dag maar denk dat een programma als Ontwikkelkracht te belangrijk is om aan mensen van buiten de klas over te laten.

Ga naar de bovenkant