Coördinator Expertscholen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Arjan van der Meij

Na 28 jaar natuurkunde te hebben gegeven op de Populier in Den Haag, heb ik ik in maart van dit jaar de overstap gemaakt naar het ministerie om het Expertprogramma te gaan opbouwen. Ik mis het lesgeven elk dag maar denk dat een programma als Ontwikkelkracht te belangrijk is om aan mensen van buiten de klas over te laten.

Expertise: Ontwikkelkracht

Sessiearchief

Omschrijving

Ontwikkelkracht is een Groeifondsprogramma om het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. Het is een langlopend programma. Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/programma-ontwikkelkracht

We verbinden het vakmanschap met de beste inzichten uit de wetenschap. Dat doen we door scholen te helpen een Onderzoeks- en verbetercultuur te implementeren, kennis uit de wetenschap te delen, nieuwe onderzoek te maken in samenwerking met scholen en Scholen van elkaar te laten leren.

In deze sessie geven we een stand van zaken en zoomen we in op de Expertscholen en mate name in het VO. Hoe zorgen we ervoor dat scholen van elkaar leren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren ook andere leraren kunnen leren?

Let op: dit is geen sessie waar je direct morgen iets aan hebt op school. Als je het leuk vindt om mee te denken: dan is dit een sessie voor jou!

Downloads

,

Omschrijving

Het onderwijs in Nederland kan beter. En dat gaan we samen doen! Ontwikkelkracht is een zeer ambitieus programma gefinancierd door het Groeifonds. Hierbij gaan de inzichten uit de wetenschap samen met het vakmanschap van de leraar. We helpen scholen om te leren met en van elkaar.

We doen ook een korte ontwerpsessie voor de zogenaamde Onderzoek- en Ontwikkelscholen. Uit de aanvraag: “scholen die succesvol werken met bewezen effectieve aanpakken kunnen Onderzoek- en Ontwikkelscholen worden, en zo een rol spelen in het professionaliseren van andere scholen. Leraren die meester zijn in een bewezen effectieve aanpak of inhoudelijk thema, worden expertleraren die andere leraren opleiden tot expertleraar. Dat geldt ook voor schoolleiders.”

We hebben jullie hulp nodig! Aan welke eisen zou een O&O-school moeten voldoen? De antwoorden gaan we gebruiken bij de volgende stappen die we gaan maken.

,

Omschrijving

“Je doet het niet goed!” Als je alle mensen rondom het onderwijs moet geloven, doe je het echt altijd verkeerd. Meer van dat, minder van dit of andersom. Ondertussen moet jij elke dag je lessen geven, wordt er van je verwacht dat je leerlingen in grote getale overgaan en een zo hoog mogelijk diploma halen en tegelijkertijd wil de directie van je school de ouders en de inspectie tevreden houden.
Hoe houd je nu staande in dit krachtenveld? Hoe zorg je dat je overeind blijft? Wat doe je wel en vooral, wat doe je niet? Hoe zorg je ervoor dat dit “eeuwige schuldgevoel” je niet teveel aangrijpt?
We zullen in onze sessie gereedschappen aanreiken waarmee je dit probleem aan kunt pakken. Hoe je omgaat met “bewezen effectieve methodes” die in jouw les niet effectief blijken. En welke plaats kennis van en enthousiasme over je eigen oorspronkelijke vak hebben (spoiler: een belangrijke).

Downloads

Ga naar de bovenkant