Coördinator Expertscholen
Ontwikkelkracht, Ministerie OCW

Arjan van der Meij

Arjan van der Meij startte na zijn studie natuurkunde in 1995 als docent natuurkunde op De Populier in Den Haag en heeft tot 2023 met veel plezier lesgegeven in de bovenbouw van mavo, havo en vwo. Daarnaast heeft hij zich ingespannen om het bètaonderwijs in Nederland beter te maken en was een van de pioniers van het maakonderwijs in Nederland. Hij was lang de voorzitter van de adviesraad van Stichting Leerkracht en zat de jury voor van Leraren Ontwikkelfonds. In 2021 was hij Natuurkundeleraar van het Jaar. Sinds maart 2023 leidt hij de pijler Expertscholen binnen het Groeifondsprogramma Ontwikkelkracht.

Expertise: Ontwikkelkracht, expertscholen

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Op scholen is veel expertise, kennis en ervaring aanwezig van wat wel en niet werkt. Het is voor zowel jezelf als voor andere scholen waardevol als je als leraar of schoolleider deze kennis en ervaringen kunt delen. Ontwikkelkracht geeft begeleiding, tijd en ruimte om waar je als school heel goed in bent over te dragen op andere scholen.

In deze sessie vertellen we je graag meer over hoe Ontwikkelkracht je kan helpen om jullie kennis en expertise met andere scholen te delen. De coördinator Expertscholen, Arjan van der Meij deelt wat de stand van zaken is rondom de Expertscholen. Daarbij vertellen we graag wat dit jouw school(team) kan brengen en hoe je hier als school ook beter van kan worden. Daarnaast willen we je graag uitnodigen met ons mee te denken hoe we dit nog beter kunnen doen.

,

,

Omschrijving

Op de Drie Koningen in de Meern is het hele team betrokken bij het steeds beter maken van het onderwijs, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Vanaf volgend schooljaar gaat de Drie Koningen andere scholen begeleiden in het werken aan effectieve lessen. Dit doen ze als een van de Expertscholen van Ontwikkelkracht.

In deze sessie geven schoolleider Yaëlle van de Stolpe en leerkracht Roel Scholman een preview van hun leertraject. In deze sessie gaan we de diepte in over hoe leren werkt. Jullie krijgen kennis over hoe het brein werkt, wat verwachtingen kunnen doen voor de leerlingen, hoe vergeten en herhalen werkt en welke instructieprincipes effectief zijn gebleken.

Ook is er een korte update over de Expertscholen Ontwikkelkracht door Arjan van der Meij.

Omschrijving

Ontwikkelkracht is een Groeifondsprogramma om het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. Het is een langlopend programma. Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/programma-ontwikkelkracht

We verbinden het vakmanschap met de beste inzichten uit de wetenschap. Dat doen we door scholen te helpen een Onderzoeks- en verbetercultuur te implementeren, kennis uit de wetenschap te delen, nieuwe onderzoek te maken in samenwerking met scholen en Scholen van elkaar te laten leren.

In deze sessie geven we een stand van zaken en zoomen we in op de Expertscholen en mate name in het VO. Hoe zorgen we ervoor dat scholen van elkaar leren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren ook andere leraren kunnen leren?

Let op: dit is geen sessie waar je direct morgen iets aan hebt op school. Als je het leuk vindt om mee te denken: dan is dit een sessie voor jou!

Downloads

,

Omschrijving

Het onderwijs in Nederland kan beter. En dat gaan we samen doen! Ontwikkelkracht is een zeer ambitieus programma gefinancierd door het Groeifonds. Hierbij gaan de inzichten uit de wetenschap samen met het vakmanschap van de leraar. We helpen scholen om te leren met en van elkaar.

We doen ook een korte ontwerpsessie voor de zogenaamde Onderzoek- en Ontwikkelscholen. Uit de aanvraag: “scholen die succesvol werken met bewezen effectieve aanpakken kunnen Onderzoek- en Ontwikkelscholen worden, en zo een rol spelen in het professionaliseren van andere scholen. Leraren die meester zijn in een bewezen effectieve aanpak of inhoudelijk thema, worden expertleraren die andere leraren opleiden tot expertleraar. Dat geldt ook voor schoolleiders.”

We hebben jullie hulp nodig! Aan welke eisen zou een O&O-school moeten voldoen? De antwoorden gaan we gebruiken bij de volgende stappen die we gaan maken.

,

Omschrijving

“Je doet het niet goed!” Als je alle mensen rondom het onderwijs moet geloven, doe je het echt altijd verkeerd. Meer van dat, minder van dit of andersom. Ondertussen moet jij elke dag je lessen geven, wordt er van je verwacht dat je leerlingen in grote getale overgaan en een zo hoog mogelijk diploma halen en tegelijkertijd wil de directie van je school de ouders en de inspectie tevreden houden.
Hoe houd je nu staande in dit krachtenveld? Hoe zorg je dat je overeind blijft? Wat doe je wel en vooral, wat doe je niet? Hoe zorg je ervoor dat dit “eeuwige schuldgevoel” je niet teveel aangrijpt?
We zullen in onze sessie gereedschappen aanreiken waarmee je dit probleem aan kunt pakken. Hoe je omgaat met “bewezen effectieve methodes” die in jouw les niet effectief blijken. En welke plaats kennis van en enthousiasme over je eigen oorspronkelijke vak hebben (spoiler: een belangrijke).

Downloads

Ga naar de bovenkant