Pubquiz over het versterken van veerkracht in je eigen praktijk

Michelle Gemmink
Marjon Fokkens-Bruinsma

Omschrijving

Waarom ervaren sommige leraren veel spanningen, of verlaten ze zelfs het leraarsberoep, en anderen niet? In onderzoek worden ze omschreven als veerkrachtige leraren. Leraren die snel herstellen na uitdagende of lastige situaties en opbloeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het versterken van veerkracht voor onderwijsprofessionals is juist nu, door en na corona, extra belangrijk. Daarom werkt Hogeschool KPZ in het BRiTE-project samen met een aantal universiteiten aan een preventieve aanpak gericht op het ‘Versterken van Veerkracht’.
In deze sessie willen we je informeren over het belang van veerkracht en de strategieën die daarbij een rol kunnen spelen. De workshop bestaat uit twee delen, het eerste deel is een pubquiz, gericht op: 1) kennis over de verschillende aspecten van veerkracht, en 2) vaardigheden die ingezet kunnen worden om veerkracht te versterken. Na de quiz, bespreken we een aantal good practices om de opgedane kennis toe te passen in de eigen praktijk.

Downloads

Programmaleider kansrijke ontwikkeling
Hogeschool KPZ

Michelle Gemmink is gestart als leraar basisonderwijs en rondde in 2010 de master Pedagogische Wetenschappen af. Momenteel is ze werkzaam als programmaleider Kansrijke Ontwikkeling aan Hogeschool KPZ en als onderzoeker verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op factoren die een kansrijke ontwikkeling van zowel jeugd, als educatief professionals beïnvloeden. Meer specifiek richt zij zich op spanningen die professionals ervaren in hun pedagogisch handelen, het versterken van veerkracht en beïnvloeden van de perspectieven, toegangsmogelijkheden en een kansrijke omgeving voor jeugd.

Universitair docent
Rijksuniversiteit Groningen

Marjon Fokkens-Bruinsma is universitair docent bij de Lerarenopleiding, Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op het terrein van leren en instructie in het hoger onderwijs, meer specifiek ten aanzien van motivatie, leerstrategieën en mentaal welbevinden. Ze is reviewer voor verschillende tijdschriften en lid van de editorial board van Current Psychology. Ook is ze lid van verschillende commissies, waaronder het Deskundigenpanel Studiekeuze 123. In de opleiding is ze betrokken bij de beoordeling en begeleiding van de stages.

Ga naar de bovenkant