Techniekonderwijs is (g)een spelletje

Hanno van Keulen
Sabien Bouwmeester

Omschrijving

Terwijl Nederland grote behoefte heeft aan technici, slaagt het funderend onderwijs er nog niet in ‘techniek’ een substantiële plaats te geven in het overladen lesprogramma. Er staat veel op het spel, en ‘spel’ is de werkvorm die voor oplossingen kan zorgen. Onderzoek naar de vraag wat kinderen kunnen leren van spel laat zien dat naspelen van bekende scenario’s (‘we zijn bruggenbouwers’; ‘we zijn een pannenkoekenrestaurant’; ‘we zijn de bouwmarkt’) kan bijdragen aan taalvaardigheden, rekenvaardigheden, zelfregulatie, sociale vaardigheden en verbeeldingskracht. En natuurlijk aan inzichten in hoe de materiële wereld in elkaar zit en werkt, en de ontwikkeling van een positieve attitude voor wetenschap en technologie. Het onderzoeksprogramma ‘Leren van spel’ levert een onderbouwde bijdrage aan de ontwikkeling van dergelijk ‘beroepenspel’ en de ontwikkeling van de benodigde professionele vaardigheden van leerkrachten en andere pedagogisch professionals. De techniekbranche (zoals vertegenwoordigd in TechniekTalent.nu) levert inspirerende en actuele voorbeelden van beroepssituaties die dan door onderwijsprofessionals worden herontworpen tot spel en worden voorzien van functionele taal- en rekenopdrachten en waar ook ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwsgierigheid, het vermogen om problemen op te lossen, zelfsturing, samenwerken en creativiteit.. Zo ontstaat rijk onderwijs waarin basisvaardigheden, vakdoelstellingen en vakoverstijgende doelstellingen geïntegreerd aan bod komen en verschoolsing wordt ingeruild voor ‘verspeelsing’.

Downloads

Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
Hogeschool Windesheim Flevoland

Dr. Hanno van Keulen (1961) is sinds 2013 lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere. Hij doet veel onderzoek naar rijke leeromgevingen in het funderend onderwijs, en werkt samen met organisaties voor kinderopvang en basisonderwijs, met opleiders in mbo, hbo en wo van leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers, en met organisatie en bedrijven in de bètatechnische sector. Hij is bestuurslid van Stichting Technasium en Editor-in-Chief van het European Journal of STEM Education. Voor zijn wetenschappelijk onderzoek naar talentontwikkeling met wetenschap & techniek ontving hij in 2013 de Praktijkprijs van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch.

Docent en onderwijsontwikkelaar, zelfstandige
Iselinge Hogeschool en Bouw Mee

Sabien Bouwmeester werkt als zelfstandige voor Stichting TechniekTalent. Met haar achtergrond en ervaring in het technische bedrijfsleven coacht ze Techniekcoaches die op scholen een aanzet geven voor meer en beter techniekonderwijs. Ook ontwikkelt ze diverse middelen om het onderwijs in wetenschap en technologie een boost te geven. Daarnaast werkt ze in verschillende onderwijs-gerelateerde instanties in diverse rollen en bezigheden. Ze doet kwalitatief onderzoek ten behoeve van beleidsevaluatie en ter verbetering van de onderwijspraktijk. Sabien is tevens docent aan de Top Academie Deventer, waar kinderen uit het basisonderwijs na schooltijd extra les krijgen in begrijpend lezen en woordenschat, kennis van de wereld, in een academische setting.

Ga naar de bovenkant