Wat is programmatisch toetsen en wat betekent het voor het onderwijs?

Christina Schouten
Rieke van Bemmel

Omschrijving

Programmatisch toetsen is een vorm van toetsen waarin de ontwikkeling van de student meer centraal staat en er holistischer wordt getoetst. We starten met een introductie over wat programmatisch toetsen inhoudt. Vervolgens bespreken we de consequenties van deze vorm van toetsen voor het leren en onderwijs. Hierbij komen de studentenbegeleiding, rol van feedback, zelfregie van studenten en flexibiliteit van het onderwijs(aanbod) aan bod, geïllustreerd middels voorbeelden uit de praktijk. Naast kansen en mogelijkheden worden ook de uitdagingen en belemmeringen besproken.

Downloads

Preview

Toetsexpert en projectleider
Hogeschool Utrecht

Christina Schouten is mede-ontwikkelaar van een flexibel curriculum, gebaseerd op leeruitkomsten , binnen de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht. Zij draagt als projectleider zorg voor de implementatie van programmatisch
toetsen in deze opleidingen. Zij coördineert mede het HU-brede leernetwerk programmatisch toetsen en in dit netwerk ondersteunt en adviseert zij opleidingen, leidt zij leerteams en inspiratiesessies voor diverse doelgroepen en publiceert zij
maandelijks een blog over de implementatie van programmatisch toetsen. Haar focus ligt op het ontwerpen van vraaggestuurd en ontwikkelingsgericht onderwijs.

onderwijskundige en promovendus
Hogeschool Utrecht

Vanaf 2015 werkt Rieke als docent en onderwijskundige bij de lerarenopleidingen voorgezet onderwijs van de HU waar zij is betrokken bij het herontwerp van de curricula van alle veertien lerarenopleidingen en diverse innovatieprojecten.

Rieke heeft twintig jaar ervaring als leerkracht in het primair onderwijs. In 2015 studeerde ze af aan de masteropleiding Onderwijskundig ontwerp en advisering van de Universiteit Utrecht. Sindsdien richt ze zich op het opleiden van leraren. Haar focus ligt voornamelijk op ontwerpvraagstukken die te maken hebben met flexibilisering van de lerarenopleidingen. Vanaf 2020 is zij verbonden aan het lectoraat beroepsonderwijs en doet zij promotieonderzoek naar dit onderwerp.

Ga naar de bovenkant