Toetsexpert en projectleider
Hogeschool Utrecht

Christina Schouten

Christina Schouten is mede-ontwikkelaar van een flexibel curriculum, gebaseerd op leeruitkomsten , binnen de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht. Zij draagt als projectleider zorg voor de implementatie van programmatisch
toetsen in deze opleidingen. Zij coördineert mede het HU-brede leernetwerk programmatisch toetsen en in dit netwerk ondersteunt en adviseert zij opleidingen, leidt zij leerteams en inspiratiesessies voor diverse doelgroepen en publiceert zij
maandelijks een blog over de implementatie van programmatisch toetsen. Haar focus ligt op het ontwerpen van vraaggestuurd en ontwikkelingsgericht onderwijs.

Expertise: toetsing, programmatisch toetsen, opleiden

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Flexibel opleiden staat volop in de belangstelling bij beleidsmakers en onderwijsprofessionals. Belangrijke redenen hiervoor zijn beter kunnen aansluiten bij de verschillende doelgroepen en leerbehoeftes, snel kunnen inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en het onderwijs aantrekkelijker en toegankelijker maken. Flexibiliseren kan op verschillende gebieden. Zo experimenteren lerarenopleidingen met leeruitkomsten, vraaggericht onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs om de keuze voor de (over)stap naar het onderwijs aantrekkelijk en mogelijk te maken.
Om inzicht te krijgen in de beweegredenen achter flexibilisering en de vormgeving daarvan hebben we een spel ontwikkeld: Flexplore! In deze bijeenkomst spelen we het spel, waarmee de deelnemers helder krijgen waarom zij de opleiding willen flexibiliseren en hoe zij dit in het onderwijsontwerp kunnen vormgeven.

Meer info.

Downloads

,

Omschrijving

Programmatisch toetsen is een vorm van toetsen waarin de ontwikkeling van de student meer centraal staat en er holistischer wordt getoetst. We starten met een introductie over wat programmatisch toetsen inhoudt. Vervolgens bespreken we de consequenties van deze vorm van toetsen voor het leren en onderwijs. Hierbij komen de studentenbegeleiding, rol van feedback, zelfregie van studenten en flexibiliteit van het onderwijs(aanbod) aan bod, geïllustreerd middels voorbeelden uit de praktijk. Naast kansen en mogelijkheden worden ook de uitdagingen en belemmeringen besproken.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant