onderwijskundige en promovendus
Hogeschool Utrecht

Rieke van Bemmel

Vanaf 2015 werkt Rieke als docent en onderwijskundige bij de lerarenopleidingen voorgezet onderwijs van de HU waar zij is betrokken bij het herontwerp van de curricula van alle veertien lerarenopleidingen en diverse innovatieprojecten.

Rieke heeft twintig jaar ervaring als leerkracht in het primair onderwijs. In 2015 studeerde ze af aan de masteropleiding Onderwijskundig ontwerp en advisering van de Universiteit Utrecht. Sindsdien richt ze zich op het opleiden van leraren. Haar focus ligt voornamelijk op ontwerpvraagstukken die te maken hebben met flexibilisering van de lerarenopleidingen. Vanaf 2020 is zij verbonden aan het lectoraat beroepsonderwijs en doet zij promotieonderzoek naar dit onderwerp.

Expertise: po, onderwijskunde, opleiden

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Flexibel opleiden staat volop in de belangstelling bij beleidsmakers en onderwijsprofessionals. Belangrijke redenen hiervoor zijn beter kunnen aansluiten bij de verschillende doelgroepen en leerbehoeftes, snel kunnen inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en het onderwijs aantrekkelijker en toegankelijker maken. Flexibiliseren kan op verschillende gebieden. Zo experimenteren lerarenopleidingen met leeruitkomsten, vraaggericht onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs om de keuze voor de (over)stap naar het onderwijs aantrekkelijk en mogelijk te maken.
Om inzicht te krijgen in de beweegredenen achter flexibilisering en de vormgeving daarvan hebben we een spel ontwikkeld: Flexplore! In deze bijeenkomst spelen we het spel, waarmee de deelnemers helder krijgen waarom zij de opleiding willen flexibiliseren en hoe zij dit in het onderwijsontwerp kunnen vormgeven.

Meer info.

Downloads

,

Omschrijving

Programmatisch toetsen is een vorm van toetsen waarin de ontwikkeling van de student meer centraal staat en er holistischer wordt getoetst. We starten met een introductie over wat programmatisch toetsen inhoudt. Vervolgens bespreken we de consequenties van deze vorm van toetsen voor het leren en onderwijs. Hierbij komen de studentenbegeleiding, rol van feedback, zelfregie van studenten en flexibiliteit van het onderwijs(aanbod) aan bod, geïllustreerd middels voorbeelden uit de praktijk. Naast kansen en mogelijkheden worden ook de uitdagingen en belemmeringen besproken.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant