Wetenschap & Technologie als vruchtbare bodem voor lees- en schrijfonderwijs

Hilde Kooiker-den Boer
Jacqueline Evers-Vermeul

Omschrijving

Onderzoek wijst uit dat het bevorderlijk is voor lees- en schrijfvaardigheid als taaltaken zoveel mogelijk een functioneel doel dienen. Onderwijs in Wetenschap & Technologie biedt daarvoor veel kansen. Zo kunnen leerlingen in W&T-onderwijs onderzoeksactiviteiten combineren met verdiepend lezen over een onderwerp, of het geleerde weer verwerken in zelfgeschreven teksten. In deze presentatie geven we je handvatten om zelf aan de slag te gaan met deze gecombineerde benadering. Hierbij delen we onze eerste ervaringen met vier lessenseries die we samen met basisschoolleerkrachten ontwikkeld en getest hebben in ons onderzoeksproject “Lezen en schrijven in lessen natuur en techniek”. Onze focus lag daarbij vooral op de manier waarop teksten zijn opgebouwd en de relaties tussen de ideeën in teksten: de tekststructuur.

Preview

pabo-docent en PhD
Universiteit Utrecht & HZ University of Applied Sciences

Hilde Kooiker-den Boer is docent Nederlands aan de pabo van de Hogeschool Zeeland en als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt op welke manier lees- en schrijfonderwijs geïntegreerd kunnen worden binnen Natuur en Techniek en wat de effecten zijn van deze vakintegratie.

Docent-onderzoeker
Universiteit Utrecht

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul werkt als docent-onderzoeker bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar taal- en geletterdheidontwikkeling en de rol die teksten daarin spelen: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastiger te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk? Daarnaast bestudeert zij wat effectieve didactieken voor lees- en schrijfonderwijs zijn, en hoe docentprofessionalisering op dit terrein het beste vorm kan krijgen.

Ga naar de bovenkant