Zet de stap naar gefundeerde onderwijsontwikkeling

Haye Jukema
Vera de Vries

Omschrijving

Goed onderwijs (met ICT) ontwikkelen en het effect meten van het onderwijs is ingewikkeld en vraagt veel van docenten. Speel met ons het “Hoe kan het toch dat deze studenten een onvoldoende halen?”-spel en ervaar de complexiteit.

In deze sessie laten we je in de vorm van een game ervaren waarom evidence-informed te werk gaan zo belangrijk is. Het www.versnellingsplan.nl heeft twee professionalieseringspakketten ontwikkeld die docenten faciliteren in de ontwikkeling van vaardigheden voor evidence-informed ontwerpen én evalueren van digitaal (praktijk)vaardighedenonderwijs. Dit noemen we proeftuinen en deze zijn gratis voor alle (hoger)onderwijsinstellingen beschikbaar.

Maak na de game kennis met de proeftuinmaterialen en ga het gesprek aan met de andere deelnemers over hoe je deze materialen in jouw instelling zou kunnen inzetten.

Downloads

Adviseur Onderwijs & Onderzoek
Hanzehogeschool

Haye werkt als adviseur Onderwijs & Onderzoek bij de Hanzehogeschool Groningen en is als docent verbonden aan de Stichting Pedagogische Onderwijs Groningen. In deze beide functies werkt hij bij voorkeur op een zo evidence informed mogelijke wijze. Daarnaast was hij, tot 31 december ’22, werkzaam als verbinder voor de Zone Evidence Informed Onderwijsinnovatie met ICT van het www.versnellingsplan.nl. Vanuit deze rol was hij betrokken en schrijver van diverse producten van de zone en presenteert hij graag de Proeftuinen “‘Evidence-informed onderwijsinnovatie’ en ‘Effectiviteit van onderwijsinnovaties’ van het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT tijdens researchED NL.

Junior onderzoeker
SURF

Vera de Vries is werkzaam (geweest) als junior-onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen en SURF. Als junior-onderzoeker heb ik me verdiept in evidence-informed onderwijsinnovaties met ICT, vanuit het landelijk Versnellingsplan. Om adequaat te kunnen inspelen op de uitdagingen van het onderwijs, is innoveren van groot belang. Uit de onderwijspraktijk blijkt echter dat onderwijsinnovaties nog wel eens moeizaam verlopen, afgebroken worden of zelfs mislukken. Een reden hiervoor is dat de onderwijsprofessionals die werken aan de innovaties nog onvoldoende beroep doen op beschikbare vormen van evidentie.

Ga naar de bovenkant