Hoogleraar onderwijskunde
Universiteit Twente

Adrie Visscher

Adrie Visscher werkt als hoogleraar aan de Universitiet Twente, binnen de vakgroep ELAN, waarbinnen leraren worden opgeleid en onderzoek wordt gedaan naar de professionalisering van leraren.

Adrie Visscher is (co-)schrijver van veel publicaties. Veel ervan kunnen hier gevonden worden.

Expertise: Onderwijskwaliteit, leerkrachtprofessionalisering, data-based onderwijs

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Het evidence-informed verbeteren van onderwijs “has a thin record of success”. Het succes van Op de schouders van reuzen en Wijze lessen, en een groeiende belangstelling voor effectief lesgeven, leiden nog niet tot wezenlijke verbeteringen. Hoe komt dat? De slechte aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de onderwijspraktijk wordt vaak genoemd. Als nieuwe werkwijzen wel aansluiten en bewezen positieve effecten hebben op de leerprestaties, dan blijkt het animo om die werkwijzen toe te passen gering.
Willen scholen beter worden? Hoe urgent vinden scholen en leraren het om te verbeteren? Willen ze ‘zo goed mogelijk’ worden, of ‘goed genoeg’ blijven? Hebben leraren geen tijd om aan verbetering te werken, of is dat een te gemakkelijk excuus? Hoe bereiken we dat effectieve praktijken net als in de geneeskunde en landbouw ook in het onderwijs grootschalig benut worden, zodat leerlingen daarvan kunnen profiteren? In de workshop gaan we op dit soort vragen in.

Deze sessie werd gegeven door Hannah BijlsmaAdrie Visscher en Paul Kirschner.

Preview

Podcast

,

Omschrijving

In de workshop zullen we ingaan op wat leskwaliteit eigenlijk inhoudt, zowel wat betreft de resultaten die een docent boekt, als wat betreft het proces van lesgeven in de klas, en ook wat betreft het perspectief van waaruit de kwaliteit van lessen beoordeeld worden: het perspectief van leerkrachten, leerlingen en externe experts.
We bespreken de voor- en nadelen van verschillende manieren om leskwaliteit te bepalen: lesobservaties, docentzelfevaluaties, leerlingpercepties, en het berekenen van de toegevoegde waarde van docenten.
Daarna zullen we de resultaten bespreken van een recent onderzoek dat we op de Universiteit Twente deden naar de overeenkomsten en verschillen qua resultaten van drie verschillende manieren (lesobservaties, leerlingevaluaties en docentzelfevaluaties) om dezelfde lessen te beoordelen op basis van dezelfde lesaspecten.
Vervolgens staan we stil bij de vraag wat verbetering van leskwaliteit veronderstelt qua kennis, vaardigheden en motivatie.
Tot slot staan we samen met de workshopdeelnemers stil bij de implicaties van hetgeen in de workshop is besproken voor de onderwijspraktijk.

Downloads

Ga naar de bovenkant