Leskwaliteit: wat is het en hoe meet en verbeter je het?

Marjoleine Dobbelaer
Adrie Visscher

Omschrijving

In de workshop zullen we ingaan op wat leskwaliteit eigenlijk inhoudt, zowel wat betreft de resultaten die een docent boekt, als wat betreft het proces van lesgeven in de klas, en ook wat betreft het perspectief van waaruit de kwaliteit van lessen beoordeeld worden: het perspectief van leerkrachten, leerlingen en externe experts.
We bespreken de voor- en nadelen van verschillende manieren om leskwaliteit te bepalen: lesobservaties, docentzelfevaluaties, leerlingpercepties, en het berekenen van de toegevoegde waarde van docenten.
Daarna zullen we de resultaten bespreken van een recent onderzoek dat we op de Universiteit Twente deden naar de overeenkomsten en verschillen qua resultaten van drie verschillende manieren (lesobservaties, leerlingevaluaties en docentzelfevaluaties) om dezelfde lessen te beoordelen op basis van dezelfde lesaspecten.
Vervolgens staan we stil bij de vraag wat verbetering van leskwaliteit veronderstelt qua kennis, vaardigheden en motivatie.
Tot slot staan we samen met de workshopdeelnemers stil bij de implicaties van hetgeen in de workshop is besproken voor de onderwijspraktijk.

Downloads

PhD-kandidaat
Universiteit Twente

Marjoleine Dobbelaer is interested in the evaluation and improvement of teaching quality and worked as a researcher at the Dutch inspectorate of Education. She now is finishing her doctoral dissertation on classroom observation at the University of Twente. She has developed a framework in support of the development, selection, and use of classroom observation systems and used this framework to evaluate existing classroom observation systems for measuring teaching quality in primary education. She also investigated how raters’ ratings of lesson quality relate to students’ and teachers’ perceptions of lesson quality in secondary education.

Ga naar de bovenkant