Evidence-informed onderwijs verbeteren: de kennis is er, de verbetering (nog) niet. Hoe komt dat en wat is daarvoor nodig?

Paul Kirschner
Adrie Visscher
Hannah Bijlsma

Omschrijving

Het evidence-informed verbeteren van onderwijs “has a thin record of success”. Het succes van Op de schouders van reuzen en Wijze lessen, en een groeiende belangstelling voor effectief lesgeven, leiden nog niet tot wezenlijke verbeteringen. Hoe komt dat? De slechte aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de onderwijspraktijk wordt vaak genoemd. Als nieuwe werkwijzen wel aansluiten en bewezen positieve effecten hebben op de leerprestaties, dan blijkt het animo om die werkwijzen toe te passen gering.
Willen scholen beter worden? Hoe urgent vinden scholen en leraren het om te verbeteren? Willen ze ‘zo goed mogelijk’ worden, of ‘goed genoeg’ blijven? Hebben leraren geen tijd om aan verbetering te werken, of is dat een te gemakkelijk excuus? Hoe bereiken we dat effectieve praktijken net als in de geneeskunde en landbouw ook in het onderwijs grootschalig benut worden, zodat leerlingen daarvan kunnen profiteren? In de workshop gaan we op dit soort vragen in.

Deze sessie werd gegeven door Hannah BijlsmaAdrie Visscher en Paul Kirschner.

Preview

Podcast

Emeritus Hoogleraar / Gastprofessor / Eigenaar
Open Universiteit / Thomas More Hogeschool / kirschner-ED

Paul A. Kirschner (1951) is Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit, Gastprofessor aan de Thomas More Hogeschool (België) en eigenaar van kirschner-ED. Naast zijn vele academische prestaties (publicaties, benoemingen, enzovoorts) zet hij in om wetenschap te vertalen naar het onderwijs voor leraren, bestuurders en politici.  Naast het schrijven van (educatieve) boeken schrijft hij ook regelmatig voor Didactief (de kolom KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten).

Met die pet op is hij (mede)auteur van

Hoogleraar onderwijskunde
Universiteit Twente

I am a full professor at the University of Twente. I am interested in measuring teaching quality validly as a basis for improving teaching quality. In my research I study how teachers can be supported in optimizing the quality of their lessons and their impact on student learning by providing them with feedback: feedback about the features of their teaching activities (e.g. based on student perceptions, or lesson observations), and feedback about their impact on student achievement. As this kind of feedback can be the starting point of improvement-oriented activities, my research also focuses on how teachers can be trained effectively for differentiating their teaching activities.

Leerkracht po, onderzoeker
Onderwijsinspectie / Noorderbasis

Hannah Bijlsma is projectleider en onderzoeker bij de Onderwijsinspectie. Daarnaast staat zij voor de klas in het basisonderwijs (groep 4). Haar onderzoek focust zich op leskwaliteit en professionalisering van onderwijsprofessionals. Recent verdedigde zij aan de Universiteit Twente haar proefschrift over de kwaliteit en impact van leerlingpercepties van leskwaliteit. Over dit onderwerp zijn meerdere publicaties verschenen. Ze is JongVide-bestuurslid bij Vide (beroepsvereniging voor inspecties) en bestuurslid bij de EARLI SIG 18 over Educational Effectiveness and Improvement. Samen met Mirjam Keyser schreef zij het prijswinnende boek Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams.

In 2022 zou Hannah een sessie doen met Bilal Majdoubi maar Hannah moest wegens ziekte afzeggen. Ze heeft wel de podcast gedaan.

Ga naar de bovenkant