Wat zit er achter AD(H)D?

Alex Steenbreker

Omschrijving

Over AD(H)D lopen meningen en visies erg uiteen. De huidige stand van zaken in het onderzoek naar AD(H)D schetst een beeld dat afwijkt van de informatie zoals die meestal aan betrokkenen verstrekt wordt; deze is namelijk vaak achterhaald, weinig genuanceerd en/of door persoonlijke mening gekleurd. Ik verstrek up-to-date informatie over AD(H)D vanuit meerdere wetenschappelijke perspectieven: biologie, psychiatrie en psychologie, en ik benoem uitgangspunten die bruikbaar zijn in een onderwijscontext.

Eigenaar
Dawning

Alex Steenbreker begeleidt leerlingen en studenten in het toepassen van effectieve leerstrategieën. Daarnaast is ze gespecialiseerd in ADHD.

Ga naar de bovenkant