Gespreide herhaling in de praktijk: het leitnerboxalgoritme

Alex Steenbreker

Omschrijving

De leitnerbox is een doos met flashcards of andere kaarten met leerstof erop. Als leerlingen de box met regelmaat gebruiken, helpt het bijbehorende algoritme met het spreiden van herhalingen over de tijd. Op die manier wordt leerstof bijtijds opgefrist, zonder dat leerlingen dit in een planning hoeven opnemen. Dat maakt het een effectieve en toegankelijke strategie voor veel verschillende soorten leerlingen.

In deze praktische sessie worden verschillende typen leitnerbox besproken, zodat docenten eenvoudig een algoritme kunnen ontwerpen dat past bij de situatie van de eigen leerlingen. Daarnaast komt aan bod hoe je leerlingen zover krijgt dat ze de methode consequent gaan toepassen.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/leren-met-de-leitnerbox/ 

Zie ook: https://leitnerbox.app/

Ga naar de bovenkant